Становища

21.08.2023

Становище на ББА по Законопроект за изменение и допълнение на  Зако

още...

30.06.2023

Становище на ББА по Законопроект за изменение и допълнение на Закон за изменение и допълнение на

още...

11.05.2023

Становище на Българска болнична асоциация във връзка с с одобрения от Надзорния съвет на Национал

още...

12.01.2023

Становище на Българска болнична асоциация във връзка с Проект на решение на Народното събрание за

още...

12.01.2023

Българска болнична асоциация, в качеството си на сдружение, представляващо голяма част от частнит

още...

01.12.2022

Българска болнична асоциация, в качеството си на сдружение представляващо голяма част от частните

още...

12.10.2022

Писмо от болничните асоциации с искане за финансова подкрепа може да намерите

още...

13.06.2022

През 2022 г. като част от проекта „Най-добрите болници“ Българска болнична асоциация

още...

07.04.2022

Становище от Асоциация на университетските болници, Национално сдружение на областните болници за

още...

21.03.2022

Отворено писмо от Българска болнична асоциация, Асоциация на университетските болници, Национално

още...

28.02.2022

Болнични сдружения искат спешно пълна компенсация на увеличението&n

още...

02.02.2022

Отворено писмо от Българска болнична асоциация, Асоциация на университетските болници в България,

още...

31.01.2022

Отворено писмо от всички сдружения на болници в България – независимо от собствеността - Бъ

още...

26.10.2021

Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници и Национално сдружение на

още...

08.09.2021

Декларация във връзка с обявените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазв

още...

06.08.2021

Предложение относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2017 г. за утвъ

още...

15.07.2021

Предложение за  допълнение на Наредба за възстановяване на разходите и за относителния дял н

още...

14.07.2021

Предложение относно изменение на наредба за критериите за определяне на университетски болници, п

още...

09.06.2021

Отворено писмо от Българска болнична асоциация до Министерството на здравеопазването може да

още...

15.03.2021

Писмо до НЗОК относно лечение на Covid пациенти и цената на КП може да намерите

още...

01.03.2021

Становище относно приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на

още...

19.02.2021

Писмо до Д-р Даниела Дариткова относно финансирането за лечение на Ковид пациенти може да намерит

още...

16.02.2021

Становище относно изменение на Методика за заплащане на дейности за работа при неблагоприятни усл

още...

29.01.2021

Становище на ББА и НСЧБ във връзка с промени в ЗЗО (чл. 45, ал. 30), влезли в законна сила от 01.

още...

28.01.2021

Становище на ББА относно публикувания за обществено обсъждане Проект на Национална здравна страте

още...

23.12.2020

Отговор от Управителния съвет на Българска болнична асоциацоя относно запитване на НЗОК за ц

още...

10.12.2020

Становище по Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекол

още...

23.11.2020

Становище относно обявения алгоритъм, по реда на който болниците могат да сключват споразумения с

още...

10.11.2020

ДО ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

още...

09.09.2020

Становище на ББА  по Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната зд

още...

06.08.2020

Отворено писмо от Национално сдружение на частните болници, Сдружение на общинските бол

още...

04.08.2020

Становището на  ББА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществен

още...

04.08.2020

Становище на КРИБ в подкрепа на позицията на ББА по Проект на Закон за изменение и допълнение на

още...

10.07.2020

Заради пандемията от коронавирус болниците търпят загуби и трябва да бъдат компенсирани.

още...

01.07.2020

ББА изпрати писмо до СЗО и МЗ с искане да се намери решение на проблема с плащането на PCR- тесто

още...

18.06.2020

Становище до д-р Даниела Дариткова относно предложение за изменение на чл. 91 от Закона за движен

още...

16.06.2020

Становище/предложение от болничните сдружения относно промяна на чл. 369, ал. 8 от НРД, може

още...

16.06.2020

Предложение от болничните сдружения за промяна на Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г.може да намери

още...

26.05.2020

Писмо от ББА относно противоречивата публична информация  за изплатени средства на ЛЗ по вре

още...

14.03.2020

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ   Уважаеми

още...

11.03.2020

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ Уважаеми граждани,

още...

16.01.2020

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р.БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ ДО

още...

17.12.2019

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

още...

12.12.2019

ДО МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

още...

22.11.2019

Декларация   от Българска болнична асоциация Национа

още...

20.09.2019

Българска болнична асоциация   Национално сдружение на частните болници

още...

20.09.2019

Повод за позицията, която изразяваме е, че проблемите в българското здравеопазване не се дължат н

още...

10.09.2019

Становище на ББА относно ограничено реимбурсиране на имплантируеми кардио вертер дефибрилатори&nb

още...

05.08.2019

ИЗЯВЛЕНИЕ   ОТ   АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ

още...

19.07.2019

ББА изпрати благодарствено писмо до г-н Кирил Ананиев и г-жа Дниела Дариткова относно предоставен

още...

18.06.2019

Декларация на ББА относно писма на РЗИ от 06.06.2019 г. за изпълнението на чл. 98 от ЗЛЗ мож

още...

08.05.2019

Становище на ББА относно забавяне на издаване на разрешение за дейност на "МБАЛ Света София&

още...

24.01.2019

 Отворено писмо от УС на ББА относно изказване на Д-р Дечо Дечев от 22.01.2019 г. . 

още...

13.11.2018

Декларация относно: Законопроект на Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2

още...

21.09.2018

Декларация от УС на ББА във връзка с предложените за обществено обсъждане модели за реформа за зд

още...

04.09.2018

Предложение на ББА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Здравето м

още...

05.04.2018

Становище на ББА относно определените бюджети за лечебна дейност за месец април 2018 г. може да н

още...

07.03.2018

Предложение на ББА за изменения и допълнения към Проект на Наредба за утвърждаване на Медицински

още...

22.02.2018

Предложение от ББА относно изменение на чл. 91 от Закона за движение по пътищата може да намерите

още...

21.02.2018

Ние също сме Европейски лекари и работим в Европейски болници   ДО

още...

05.02.2018

ББА изпрати до различни институции Предложение за промяна в Закона за движение по пътищата.

още...

18.10.2017

Становище на ББА в подкрепа на призива на БЛС за заплащане на извършената медицинска дейност на л

още...

14.03.2017

Предложение за изменение на наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ мож

още...

08.02.2017

Становище на ББА относно Писмо на Министерството на здр

още...

23.03.2016

Становище на ББА Относно: Писмо на  Министерството на здравеопазването Изх. № 16-00-17/

още...

19.02.2016

Становище на ББА относно проект на наредба за утвърждаване на интердисциплинарен медицински станд

още...

10.11.2015

Становище на ББА по повод проекта на НАРЕДБАТА за проучване удоволетвореността на пациентите

още...

13.07.2015

Становище от ББА относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

още...
© 2024 BBA All rights reserved!