Позиция на ББА и НСЧБ

20.09.2019

Повод за позицията, която изразяваме е, че проблемите в българското здравеопазване не се дължат на юридическата форма на лечебните заведения, каквато е позицията на отделни активисти и политически сили, тиражирана в медиите.

 

Реалните проблеми и задачите пред здравеопазването не се решават с политическо лансиране на общи тези в посока на това дали лечебните заведения да бъдат търговски или нетърговски дружества, а със системна и методична експертиза и нормативна регулация на всяко направление, което генерира недоволство и напрежение в нашите пациенти и изпълнители на медицинската дейност.

 

И двете организации сме обезпокоени от факта, че проблемите трупани с години в сектора все повече ескалират и вместо да се решават, се използват за политически цели. Наясно сме, че предстоят избори, но подобни послания пред обществото по социално значимите въпроси на здравеопазването не съдържат решения, а придобиват характер на популистки предизборни клишета.

 

Нашите пациенти искат качествено лечение в среда, отговаряща на съвременните медицински стандарти, състрадание и съпричастност към заявените от тях нужди от достъпна и своевременна медицинска помощ и лечение, а не политически внушения и противопоставяне  на  лечебните заведения с общинска и държавна собственост на тези, които са частна собственост. Юридическата форма на регистрация не може сама по себе си да осигури решение на натрупаните проблеми. Акцентирането върху нея навява на мисълта за лобизъм.

 

Далеч по-конструктивно е политиците да се информират за обединените усилия на БЛС и всички легитимни болнични организации – на университетските, областните, общинските  и частните болници, които вече 2 месеца съвместно обсъждат възможностите, които ние като експерти виждаме за решаването на наболелите проблеми на българското здравеопазване.

 

 

БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ


© 2022 BBA All rights reserved!