Становище относно алгоритъм на клинична пътека 90.1 "Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 г."

10.11.2020

ДО

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ОТ

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА

БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

ЕИК 176903298

бул. „Цар Борис III“ № 85

гр. София 1612

 

Относно: Алгоритъм на клинична пътека 90.1 “Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години“

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. АНГЕЛОВ,

Лечебно заведение - член на Българска болнична асоциация ни сигнализира за проблем (жалба до РЗОК Пазарджик с вх. №13/29.02.1936 от 27.10.2020 г.) относно алгоритъма на клинична пътека 90.1 „Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години“. В точка 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клинична пътека“ в отделение от Второ ниво на компетентност е посочено, че поне един от лекарите специалисти по ревматология е необходимо да притежава Сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат.

Обръщаме внимание, че изискването е практически неизпълнимо, тъй като в „План-разписанията за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2020 г.“, в нито един Медицински университет в България няма заложен курс за „Ехографско изследване на опорно-двигателния апарат“.

В медицинския стандарт по ревматология, утвърден с Наредба №6 от 03.11.2016 г., в точка 3 от раздел IV за организацията в структура по ревматология е записано, че в отделение от трето ниво на компетентност, лекарят при наличие на нужната квалификация може да извършва ехографско изследване на опорно-двигателния апарат при лежащи и амбулаторни пациенти, докато в точка 2 – за отделения от Второ ниво на компетентност, същото изискване не съществува.

Очакваме Вашето съдействие по описания проблем, с молба да получим указания как е правилно да процедира лечебното заведение в случая.

                                                           

                                                                                                                Адв. Свилена Димитрова

                                                                                                                Председател на УС на ББА

 

Становището в PDF може да намерите ТУК 


© 2024 BBA All rights reserved!