Становище на ББА Относно: Писмо на Министерството на здравеопазването Изх. № 16-00-17/16.03.2016 г.

23.03.2016

Становище на ББА Относно: Писмо на  Министерството на здравеопазването Изх. № 16-00-17/16.03.2016 г. и цитираните в него текстове от ПМС №146/2015 г., свързани с Обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ и създаване на Електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България. 

 

Изтегли PDF


© 2023 BBA All rights reserved!