Изявление във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка около вирусна инфекция COVID 19 и искане за пакет от мерки за предотвратяване на риск от фалити на болници, които да предвиждат и компенсиране н

25.03.2020

Изявление във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка около вирусна инфекция COVID 19 и искане за предложение от компетентните институции за пакет от мерки за предотвратяване на риск от фалити на болници,  които да предвиждат и компенсиране на лечебните заведения в бъдещи периоди.


© 2024 BBA All rights reserved!