Становище удоволетвореност

10.11.2015

Становище на ББА по повод проекта на НАРЕДБАТА за проучване удоволетвореността на пациентите от медицинските деиности, закупувани от НЗОК може да намерите ТУК 


© 2024 BBA All rights reserved!