Становище на ББА относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки № 48-202-01-31/04.11.2022 г.

01.12.2022

Българска болнична асоциация, в качеството си на сдружение представляващо голяма част от частните лечебни заведения в България, изразяваме активното становище на нашите членове по предложените поправки на текстове в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по-конкретно от частта, в която се променя статутът на лечебните заведения, като отпада изискването за вида на собствеността и всички частни лечебни заведение се определят като възложители на обществени поръчки, в т.ч. лечебните заведения - частна собственост стават „публичноправна организация“ по смисъла на закона.

 

Целият документ можете да видите тук


© 2023 BBA All rights reserved!