Управителен съвет

 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ББА 

 

Адв. Свилена Димитрова

Адв. Свилена Димитрова е Председател на Българска болнична асоциация от 2019 г. Тя гради професионалната си експертиза повече от двадесет години, от които в последните десет, специализира и медицинско право. Магистър по Право на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, със специализация в Aix-Marseille III, France, както и Търговска Медиация в Harvard University, USA. Специализира корпоративно право и преговори, и е сертифициран медиатор, арбитър и преподавател. Учредява адвокатско дружество “Димитрова и партньори” през 2006 г., а днес освен с управлението на адвокатската кантора, активно се занимава с обществена дейност. В периода 2015 г.- 2019 г. адв.Свилена Димитрова е Зам.Председател на Българска болнична асоциация, а през 2018 г.-2019 г. е Председател на Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд. Член е на европейската правна мрежа United Legal Network и европейската мрежа на съдиите за медиация GEMME.


Алисе Муртезова

Алисе Муртезова е заместник-председател на Българска болнична асоциация. Тя е административен директор на Лечебни заведения „Медика". Алисе Муртезова има магистърски степени по „Здравен мениджмънт“, „Международни финанси и международно търговско право“ и „Национална сигурност“. От 2010 г. до момента е председател на Общинския съвет на БЧК - Русе и член на Общото събрание на Националния съвет на БЧК. От ноември 2019 г. до април 2021 г. е заместник-председател на Комисия по здравеопазване и социална политика в Община Русе. Била е член на Комисията по здравеопазване в 45-тото Народното събрание. 


д-р Цветелина Спиридонова

Д-р Цветелина Спиридонова, д.м. е завършила медицина през 2000 г. в Медицински университет-София. Има специалност и докторска степен по хирургия.  Три години е специализирала хирургия в Париж. През 2008 г. завършва образователна и научна степен магистър по специалността “Обществено здраве и здравен мениджмънт”  в Медицински университет – София. От 2009 година е асистент по хирургия към Медицински университет-София, а от 2015 г. – главен асистент. Д-р Спиридонова владее три езика – френски, английски и немски, има 39 публикации в специализирани медицински издания, изнасяла е лекции в над 40 научни форума у нас и в чужбина. Почетен член е на Българското хирургично дружество, член на Немското хирургично дружество, заместник-председател на Българска болнична асоциация и заместник-председател на комитет "Здравеопазване" към КРИБ. Към днешна дата, д-р Цветелина Спиридонова е най-младият собственик и мениджър на лечебно заведение, с частна собственост в България.

 

 


Иван Тодоров

Иван Тодоров е заместник-председател на Българска болнична асоциация. Той е административен директор на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и председател на Съвета на директорите на „ДР Щерев“ АД. От учредяването през 2015 г. до днес Иван Тодоров е в Управителния съвет на ББА. Магистър по здравен мениджмънт и по политически мениджмънт, докторант по здравен мениджмънт към Варненския медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Специалист с опит в областта на медицинската администрация, финансово-инвестиционното и бизнес планиране в сферата на частното здравеопазване.


Андрей Марков

Андрей Марков е съосновател и управител на Сити Клиник - Сърдечно-съдов Център. От учредяването на Българска болнична асоциация през 2015 г. до 2021 г. г-н Марков е заместник - председател на УС, като в периода 2017-2019 г. е председател на сдружението. Той е мениджър и администратор в здравеопазването с повече от 30 годишен опит. Бил е Изпълнителен Директор на Юнайтед Медикал, първият частен интегриран доставчик на медицински услуги в България. А преди това - финансов и Административен Директор на болница „Св. Екатерина“ в продължение на 13 години и на Националния Център по Сърдечно – Съдови заболявания в продължение на 6 години. Андрей Марков е Магистър по Бизнес Администрация и Мениджмънт от УНСС и Бакалавър по Медицина. Той е специализирал в Института по Международно Здраве в Мичиганския Държавен Университет и има множество специализации по Здравно Управление и Администрация.


Елена Христева 

Елена Христева е собственик и изпълнителен директор на МБАЛ „ СВЕТА КАРИДАД“ ЕАД , гр. Пловдив от 2011 г. Собственик и Управител на ДКЦ „КАРИДАД“, гр. Пловдив, от 2011 г. Собственик на СМДЛ „КАРИДАТ“, гр. Пловдив от 2012 г. Госпожа Христева е заместник-председател на Българска болнична асоциация в периода 2019-2021 г. От учредяването през 2015 г. до днес е в Управителния съвет на сдружението. Акционер е в МБАЛ „ПАРК ХОСПИТАЛ“ ООД, гр. Пловдив от 2017 г.; Акционер и управител в „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, гр. София – управление на инвестиционни проекти от 2005 г.;Асоцииран член на EFCA, Brussels. Завършва докторантура в МУ, гр. София и е Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, МУ гр. Пловдив. Специализирала е „Маркетинг и управление“. Магистър по икономика ВИИ „Карл Маркс“, гр. София.


Д-р Михаил Зортев

Д-р Михаил Зортев е Прокурист на МБАЛ „Света София”. От учредяването на Българска болнична асоциация през 2015 г. до днес д-р Михаил Зортев е в Управителния съвет на сдружението. Завършил е Медицинския университет в София, специализирал е хирургия. В болницата в Кюстендил работи от 1989 г., където през последните осем години до 2010 година е управител, а от октомври 2010 г. за осем месеца е зам.-министър на здравеопазването в екипа на министър Стефан Константинов. Има квалификации по социална медицина и здравен мениджмънт.


Д-р Красимира Ковачка

Д-р Красимира Ковачка е управител на МБАЛ „Самоков“ ЕООД. Тя е в Управителния съвет на ББА от 2019 г. Завършила е Медицинския университет в София, има три специалности – вътрешни болести, кардиология и социална медицина и здравен мениджмънт., магистър по социална медицина и здравен мениджмънт и доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. От 2006 г. е член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Експерт е по акредитация на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Председател на Общински Съвет на БЧК на гр. Самоков. Член на управителния съвет на Общинските болници в България. Народен представител в 43-то Народно събрание.


Д-р Димитър Гугутков

Д-р Димитър Гугутков е изпълнителен директор на Медицински комплекс „Доверие” АД. В Управителния съвет на ББА е от 2019 г. Той е доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията и Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Има специалност анестезиология и интензивно лечение. За период от 2 години е бил консултатнт по анестезиология и интензивно лечение в ПСАГБАЛ ''Св.София'' ЕАД и 8 години преподавател към Катедра по анестезиология и интензивно лечение, МУ София. Специализирал е в 'Кинки'' Юнивърсити, гр. Осака -Япония и в ''Бен Гурион'' Юнивърсити, гр. Бершева - Израел.


© 2024 BBA All rights reserved!