Mениджърски болничен консилиум

13.06.2022

През 2022 г. като част от проекта „Най-добрите болници“ Българска болнична асоциация проведе проучване сред мениджъри на лечебни заведения с цел да се установят нагласите им за необходимите стъпки за развитие на силна и устойчива болнична помощ в България. Резултатите от анкетата служат за излъчване на ясни послания от болниците към управляващите за необходимите бъдещи промени в сектора.

 

Част от проекта „Най-добрите болниците“ е и провелият се на 31 май 2022 г. дебат „Болничната помощ след Ковид-19 – шанс за трансформация“, на който присъстваха представители на ръководствата на най-големите болници в България, както и членове на Управителните съвети на Асоциацията на университетските болници, Сдружението на общинските болници в България, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Националното сдружение на частните болници и Българска болнична асоциация.

 

В рамките на събитието представителите на болничното здравеопазване, включително институции, мениджъри на болници, лекари и икономисти, се обединиха около обща стратегия за развитие на здравеопазването в сектора във връзка с националните приоритети.

 

Стратегията е залегнала в изработването на Мениджърски болничен консилиум благодарение на пълната представителност на болничния сектор.

 

Документът се входира в ресорните институции с мисия и желание от страна на Българска болнична асоциация и проекта „Най-добрите болници“ всички заинтересовани страни да работят заедно за промяна в здравеопазването и със стремеж за повишаване качеството на болничната услуга и удовлетвореността на пациентите.

 

Mениджърският болничен консилиум може да намерите тук.


© 2022 BBA All rights reserved!