Становище от АУБ, НСОМБАЛ, СОББ, ББА и НСЧБ относно незаконосъобразните текстове от Проекта на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020-2022 г.

07.04.2022

Становище от Асоциация на университетските болници, Национално сдружение на областните болници за активно лечение, Сдружение на общинските болници, Българска болнична асоциация и Национално сдружение на частните болници относно незаконосъобразните текстове от Проекта на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020-2022 г. може да намерите тук.


© 2023 BBA All rights reserved!