Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

12.01.2023

Българска болнична асоциация, в качеството си на сдружение, представляващо голяма част от частните лечебни заведения в България, изразява становище по предложената поправка на текст в Закона за лечебните заведения и по-конкретно създаването на алинея 5б на чл.106 а.

 

С текста на становището можете да се запознаете тук.


© 2023 BBA All rights reserved!