ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СОББ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ

20.09.2019

Българска болнична асоциация

 

Национално сдружение на частните болници

 

Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

В подкрепа на Декларацията на НА СОББ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНИ  НА  ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ

         

          Ние, представителите на Българска болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, изразяваме своята пълна подкрепа на справедливитие искания, залегнали в Декларацията на Сдружението на общинските болници в България.

         

          Нерешените въпроси, свързани с изплащането на така наречената „надлимитна дейност“, касаят всички изпълнители на болнична медицинска помощ, независимо от формата им на собственост. Те са и част от причините за финансовата нестабилност на системата на здравеопазване и заплаха за фалит на немалко лечебни заведения.

         

          Решаването на тези въпроси „на парче“ и под натиск само ще задълбочи кризата и временно ще отложи неизбежното.

         

          Присъединявайки се към исканията на Съюза на общинските болници в България, ние категорично настояваме за незабавно изплащане на извършената, но неразплатена дейност на болниците и слагане на край на политиката на лимитиране в интерес на пациентите и лечебните заведения.


© 2024 BBA All rights reserved!