ББА, СОББ и НСЧБ изпратиха обща позиция до МЗ и Националния оперативен щаб за PCR

19.05.2020

 

 

ДО

Г-Н  КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ ДО

ГЕНЕРАЛ МУТАФЧИЙСКИ

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

ВМА

 

ОТ

 

БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ

 

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛ МУТАФЧИЙСКИ,

 

 

Обръщаме се към Вас от името на нашите членове, които представляват над половината болници в страната, тъй като констатираме, че е налице празнота в заповедите на Министерство на здравеопазването за поведение на болниците в епидемиологична обстановка, спрямо пациентите които влизат за планов прием.

 

Плановият прием беше възстановен със Заповед на МЗ, без да става ясно как ще се подхожда към пациентите с други оплаквания, които нямат симптоми на вируса.     Ще бъдат ли проверявани за наличие на вируса Ковид-19?

 

В тази хипотеза на нормативна празнота, лечебните заведения са изправени пред две алтернативи.

 

Едната е да приемат пациентите, без каквито и да било особености на протокола, и да оставят тяхното свободно движение в лечебното заведение, съответно - контакт с останалите пациенти и персонала на болницата. В случай обаче, че се окаже че такъв пациент е носител на вируса Ковид-19, то той ще постави в заплаха и съответно карантина огромна част от персонала на болницата и останалите пациенти в нея, както и „съответната структура“, с всички последици от това.

Ето защо такъв сценарий не изглежда разумен от гледна точка на ограничаване на разпространението на епидемията.

 

Вторият вариант за лечебното заведение е да третира съответния пациент като рисков – потенциален вирусоносител, като го постави в режим на изолация, включително с изразходване на предпазни средства и специален персонал, за неговото обслужване, тоест вкарване на ресурси, които струват пари и най-вече усилия и време на нашият персонал.

 

По тази причина този подход не е икономически и планово (организация на персонала) удачен.

 

Единственият начин, по който може да се избегне развитието на тези два сценария е пациентите постъпващи за планов прием, без симптоми, да бъдат предварително тествани с PCR за Ковид-19.

 

Такива тестове са въведени в много лечебни заведения, като част от решенията на съответните ръководства за справяне с епидемиологичната обстановка, поради липса на единно решение от МЗ. Някои ЛЗ все още разполагат с дарени тестове, но реално при останалите случаи пациентите заплащат за PCR тест, който представят при приема.

 

От няколко дни в публичното пространство има коментари, по повод Ваше становище, публикувано на сайта на МЗ, че пациентите не следва сами да финансират подобен тест.

 

В публикувано от Министерството на здравеопазването становище се казва че: „Приемът за диагностика и лечение (в т.ч. и оперативно) в болнични условия се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия“. Скрининговото изследването за носителство на Ковид 19 е част именно от процеса на оценка на здравословното състояние и по никакъв начин не противоречи на правото на пациента за достъп до лечение. Напротив – такава практика съществува отдавна по отношение на изследванията за HIV, HCV, HBV, сифилис и др., които масово се провеждат и дори се изискват преди  прием за лечение в болнично заведение, като в голяма част се самофинансират от пациентите.

 

По тази причина считаме, че разходите за тези тестове трябва да се финансират от страна на Министерство на здравеопазването, в интерес на всички български пациенти и на нормалното функциониране на системата на здравеопазването.

 

С особена сила това важи за случаи, в които пациентът ще бъде подлаган на анестезия и тези, на които предстои лапароскопска или ендоскопска процедура. Това са процедури, при които има най-голям риск от заразяване на персонала. 

 

Този подход е важен и по една причина - в последните седмици в публичното пространство се тиражира и болниците се приемат, като място което е опасно, а именно „огнище на Зараза с Ковид-19“.

 

Пациенти с други оплаквания не смеят да постъпят в лечебни заведения, именно защото се страхуват да не бъдат заразени там с Ковид-19. Същото беше изтъкнато и на срещата на болничните мениджъри с Д-р Кунчев миналата седмица.

 

Ако министерството въведе и заплаща тестването преди прием, това със сигурност ще възвърне спокойствието на пациентите, които ще могат своевременно да се отнасят към болниците за необходимото им лечение по други заболявания, извън Ковид-19.

 

В същото време, такава стъпка е очаквана и логична, предвид поведението и инструкциите подавани от МЗ и Националния оперативен щаб в последните 3 месеца в условията на пандемията.

 

С Уважение ____________________

 

Оригинала на писмото може да намерите ТУК 


© 2022 BBA All rights reserved!