НСЧБ, СОББ и ББА в обща декларация: НЗОК дължи пари и на българските болници, не само на тези в чужбина Въпроса с неизплатените от НЗОК средства за болнична помощ да бъде поставен като условие за подписване на новия НРД, предлагат от организациите

21.02.2018

Ние също сме Европейски лекари и работим в Европейски болници

 

ДО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГОРИЯ

 

ДО

 ПРЕЗИДЕНТ НА

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

ДО

ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

НСЧБ, СОББ, ББА

 

Повод да разпространим тази декларация е започналата дискусия за неизплатените от НЗОК средства към болници в други страни-членки на Европейския съюз за извършено лечение на български граждани.

В тази връзка искаме отново да напомним, че НЗОК дължи средства и на Българските болници за извършено лечение на български граждани.

За 2017 година не платено лечение на обща стойност 52 648 138 лева, за 2016 година за 18 770 711 лева, а за 2015 година за 51 187 000 лева.

Общо за трите години НЗОК дължи за проведено лечение на Български граждани – задължително здравноосигурени лица, в  Български болници сумата от 122 605 849 лева, без да броим законната лихва за просрочените плащания.

Обръщаме се към народните представители, когато разгледат въпроса със задълженията на НЗОК към болници в Европейския съюз, да вземат предвид, че Българските болници са също Европейски болници, работещите при нас медици и лекуващите се при нас пациенти също са Европейци. Нека, когато се взема решение за изплащане на дължими суми да се мери с еднакъв аршин и да се изплатят всички задължения и към чуждестранните и към Българските болници.

Обръщаме се към делегатите на извънредния събор на Българския лекарски съюз с предложение да разгледат въпроса с неизплатените от НЗОК средства за болнична помощ и да преценят, дали решаването му да не бъде поставено, като условие за подписване на новия НРД. 

Изразяваме още веднъж нашето категорично несъгласие с политиките на лимитиране във всичките ѝ форми. Тези политики нарушават конкуренцията, спъват модернизацията и спират развитието на Българското здравеопазване. Тези политики вредят не сам на болниците, но най-много от тях страдат нашите пациенти.

Призоваваме Правителството да извърши промяна, като възстанови конкуренцията, основана на свободния избор на пациента. Нека парите следват пациента, а не обратното!   

 


© 2024 BBA All rights reserved!