Становище относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн., ДВ, бр.86 от 2017г.)

06.08.2021

Предложение относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн., ДВ, бр.86 от 2017г.) може да намерите ТУК


© 2024 BBA All rights reserved!