Становище на ББА по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

21.08.2023

Становище на ББА по Законопроект за изменение и допълнение на  Закона за здравното, № 49-354-01-7 от 28.07.2023 г. и направените към него предложения между първо и второ четене.

Със становището межете да се запознаете тук


© 2024 BBA All rights reserved!