Становища

18.10.2017

Становище на ББА в подкрепа на призива на БЛС за заплащане на извършената медицинска дейност на л

още...

14.03.2017

Предложение за изменение на наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ мож

още...

08.02.2017

Становище на ББА относно Писмо на Министерството на здр

още...

23.03.2016

Становище на ББА Относно: Писмо на  Министерството на здравеопазването Изх. № 16-00-17/

още...

19.02.2016

Становище на ББА относно проект на наредба за утвърждаване на интердисциплинарен медицински станд

още...

10.11.2015

Становище на ББА по повод проекта на НАРЕДБАТА за проучване удоволетвореността на пациентите

още...

13.07.2015

Становище от ББА относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

още...
© 2018 BBA All rights reserved!