Становища

24.01.2019

 Отворено писмо от УС на ББА относно изказване на Д-р Дечо Дечев от 22.01.2019 г. . 

още...

13.11.2018

Декларация относно: Законопроект на Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2

още...

21.09.2018

Декларация от УС на ББА във връзка с предложените за обществено обсъждане модели за реформа за зд

още...

04.09.2018

Предложение на ББА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Здравето м

още...

05.04.2018

Становище на ББА относно определените бюджети за лечебна дейност за месец април 2018 г. може да н

още...

07.03.2018

Предложение на ББА за изменения и допълнения към Проект на Наредба за утвърждаване на Медицински

още...

22.02.2018

Предложение от ББА относно изменение на чл. 91 от Закона за движение по пътищата може да намерите

още...

05.02.2018

ББА изпрати до различни институции Предложение за промяна в Закона за движение по пътищата.

още...

18.10.2017

Становище на ББА в подкрепа на призива на БЛС за заплащане на извършената медицинска дейност на л

още...

14.03.2017

Предложение за изменение на наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ мож

още...

08.02.2017

Становище на ББА относно Писмо на Министерството на здр

още...

23.03.2016

Становище на ББА Относно: Писмо на  Министерството на здравеопазването Изх. № 16-00-17/

още...

19.02.2016

Становище на ББА относно проект на наредба за утвърждаване на интердисциплинарен медицински станд

още...

10.11.2015

Становище на ББА по повод проекта на НАРЕДБАТА за проучване удоволетвореността на пациентите

още...

13.07.2015

Становище от ББА относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

още...
© 2019 BBA All rights reserved!