Болниците у нас без равен достъп до подготовка за бъдещи епидемични ситуации

08.06.2021

Критериите и методологията, по които лечебните заведения ще бъдат включени в проектното предложение на Министерство на здравеопазването по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за справяне с пандемията, не са обявени публично.

 

Болниците у нас няма да получат равен достъп до подготовка за бъдещи епидемични ситуации. Причината е в критериите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Основна цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система на България, но се оказва, че не всички лечебни заведения могат да получат достъп до подкрепа независимо от приноса им в битката с пандемията. Това становище от Българска болнична асоциация изразяват в отворено писмо до здравния министър д-р Стойчо Кацаров.

 

„Всяка финансова подкрепа за здравния сектор има за цел да осигури добри лечебни услуги, а когато критериите за достъп до финансиране ограничават сериозно проектите, то това е сигнал за липса и на равнопоставено третиране на пациентите“, коментира адв. Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация.

 

От Асоциацията посочват и като проблем липсата на публичност по отношение на критериите и методологията, по които лечебните заведения ще бъдат включени в проектното предложение на Министерство на здравеопазването по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“.

 

Пандемията от Covid-19 мина под знака на липса на цялостна стратегия за справяне със здравната криза, а сега цялостна стратегия и единен подход липсва и при осигуряването на финансова подкрепа и подготовка за следващи пандемии, подчертават от Българската болнична асоциация. Този „селектиран“ подход на инвестиции в здравния сектор е изложен на преден план и в Националния план за възстановяване и устойчивост, в който е записано, че модернизация на материалната база и въвеждане на иновативни технологии за лечение на населението се предвижда за „опорни държавни и общински лечебни заведения“.

 

В разгара на пандемията от Covid-19 в България в една от заповедите на здравния министър беше посочено, че всяко частно лечебно заведение на територията на страната трябва да разкрие легла за лечение на пациенти с коронавирус. Като цяло приносът на частниците болници беше с около 20-процентен дял от общите легла за цялата страна.

 

Капацитетът, с който частните болници се включиха в лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, не намира отражение нито в получаването на подкрепа в началото на пандемията, нито в плануването на такава. И тук възникват въпроси важни за цялото общество – каква е оценката за работата, приноса и ролята на частните лечебни заведения, каква роля ще имат при следващи пикове на пандемията и следващи кризисни пандемични ситуации.

 

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете тук.


© 2024 BBA All rights reserved!