Жени Начева: МЗ ще изготви насоки за единни правила за управление на държавните лечебни заведения. Проблемът в НКБ основно е в начина на управление и на преразпределение на ресурсите в лечебното заведение, каза зам.-министърът

13.02.2018

Изчточник: Zdrave.net

„Категорично е изненадващо недоволството, което се изразява в лечебното заведение. Няма недофинансиране, болницата няма просрочени задължения към днешна дата. Би било странно и нелогично държавата да не подкрепя една уникална структура, каквато е детската кардиология и кардиохирургия в НКБ. Според нас в МЗ, проблемът основно е в начина на управление и на преразпределение на ресурсите в лечебното заведение.“ Така зам.-министър Жени Начева коментира пред БНТ информацията, че единствената у нас клиника по детска кардиология към Националната кардиологична болница е застрашена от закриване.

„Това означава, че цялостно трябва да се промени начинът на управление на болницата - като човешки ресурси, оптимизиране на дейностите, на административния персонал, който работи в лечебното заведение, на използването на сградния фонд, на използваемостта на леглата. Клиниката по кардиохирургия за възрастни и съдова хирургия, по данните, които са предоставени от лечебното заведение, имат използваемост на леглата около 30-40%. В детската кардиохирургия и кардиология използваемостта на леглата е над 63%. Това показва, че тези звена са най-добре работещите и именно те следва да бъдат подкрепени“, каза още тя.

По думите на Жени Начева по-скоро има неоптимално използване на наличния потенциал, леглови фонд и човешки ресурси между отделните клиники и отделения, а не толкова неправилно разпределение на средствата по клинични пътеки, които са различни за различните клиники и отделения. „В тази връзка МЗ ще подготви насоки за единни правила за управление както на финансовите ресурси на болницата, така и насоки за определяне на средствата за възнаграждение на това и на другите държавни лечебни заведения“, каза тя.

Липсата на медицински сестри пък можело да се предотврати чрез инвестиции в млади специалисти по медицински грижи, тъй като НКБ е университетска база. Професионалистите по здравни грижи можело да бъдат обучени там, а след това да продължат да работят в лечебното заведение. По думите на Жени Начева обаче в момента политиката по обучение на млади кадри е по-скоро в посока висшия медицински персонал, а не толкова медицинските сестри.

Тя подчерта и че болниците в Ловеч, Враца и Стара Загора ще бъдат оздравени и не се предвижда тяхното закриване. "Във всяко едно от тези лечебни заведения се дадоха насоки за намаление на административния персонал между 30 и 40%, подчертавам, на административния персонал, не на лекарския персонал, медицински персонал. Министерството ще инвестира капиталови разходи, така че да подобри дейността, например във Враца трябва да се осигури ангиограф, за да продължи да се извършва инвазивната кардиология. В Ловеч беше инвестирано в скенер, който не беше използван от 5 години. В Стара Загора ще се инвестират средства за преситуиране на отделението по акушерство и гинекология, за да може да се освободи цяла сграда, която не се използва. Сега текущо всяко едно от тези лечебни заведения работи при ясно дефинирани парични потоци. Всички тези мерки и дейности са свързани с реализиране на дейността и с изпълнение на чисто медицинската дейност за пациентите от съответната област. Без да работят лечебните заведения, няма как да се реализират и оздравителните им планове“, каза Жени Начева.

По думите на зам.-министъра най-важното е средствата, които постъпват в лечебните заведения по клинични пътеки, когато постъпят в болницата, да се разпределят и управляват по правилния начин. „Факт е, че има лечебни заведения с аналогичен предмет на дейност, които формират просрочени задължения, и други лечебни заведения, които не формират просрочени задължения. Т.е. това показва, че управлението на средствата от здравната каса е въпрос наистина на управленски решения в самите лечебни заведения. А това, че механизмът на финансиране по клинични пътеки има и своите недостатъци, е факт. Както знаете, министърът на здравеопазването обяви, че ще се работи по нов модел, който подготвяме, ще бъде подложен на обществено обсъждане. Но той ще важи за 2019 г.“, каза Жени Начева.

Тя подчерта, че е оптимист за крайните резултати от преговорите по предстоящия НРД. „Предстои разглеждането му от Надзорния съвет на касата и този на БЛС през настоящата седмица“, съобщи тя.

„Електронната здравна карта, здравното досие, електронната рецепта, електронното направление са част от стратегията за национална здравна информационна система, за която МЗ работи в момента. Имаме подкрепата на управляващия орган към МС, на Държавната агенция за електронно управление. Съвместно с тях още тази година ще стартират обществените поръчки и някои от най-приоритетните дейности като изграждане на електронната рецепта и някои от най-важните регистри като онкорегистъра, регистъра на ражданията, които ще ни дадат възможност да планираме по-добре и прогнозираме болните и насоките за развитие на болничното заплащане. Освен това тази година смятаме да подобрим информацията, която се включва от отчетите на лекарите в здравното досие на пациентите. В момента се отразяват само клиничните пътеки и направените медицински изследвания като вид. От настоящата година, от месец април съответно и септември в досието на пациента смятаме, че може да се включват и резултатите от медико-диагностичните изследвания, и резултатите от историята на заболяването при престой в болнична медицинска помощ“, очерта главните приоритети на МЗ към момента зам.-министърът Жени Начева.


© 2022 BBA All rights reserved!