Заявление

Ако желаете да станете член на Българска Болнична Асоциация, моля попълнете следните документи и ги изпратете на адрес: 

гр. София 1407,  бул. ”Джеймс Баучер” № 76

 

Декларация Членство

Заявление Асоциран Член

Заявление Редовен Член


© 2024 BBA All rights reserved!