Затягат разходите за онкомедикаменти Лекарствата за злокачествени заболявания са перото, по което НЗОК има най-големи разходи

24.08.2018

Източник: в. Труд

По-строг контрол над разходите за онкомедикаменти предвижда проектонаредба, която е качена на сайта Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

"Целта на промените е да се създаде възможност за по-голям контрол на НЗОК върху разходите за лекарствените продукти, заплащани за лечение на злокачествени и хематологични заболявания в болничната помощ с обществени средства и ще способства за създаване на електронно досие на пациентите", се посочва в мотивите към наредбата. На практика документът ще въведе допълнителни изисквания за предписване на лечение с онкомедикаменти за лица под и над 18 години от Обща онкологична комисия или Клинична комисия по хематология.

Лекарствата за терапия на злокачествени заболявания са перото, по което НЗОК има най-големи разходи като средствата се увеличават всяка година. Здравната каса отчете за 2017 година рекордни разходи в размер на 45% за онкомедикаменти за болниците.

Тогава при заложени 225,5 млн. лв. са били похарчени 327,6 млн. лв. или преразходът е бил около 100 млн. лв. Тези харчове на НЗОК са и сред основните причини за новата проектонаредба.

Измененията предвиждат лекарствата за злокачествени солидни тумори при възрастни да се предписват от лекуващия лекар след решение на клиничната онкологична комисия по химиотерапия. Комисията ще се състои най-малко от трима лекари със специалност "Медицинска онкология", които работят в лечебното заведение. Решенията на клиничната онкологична комисия по химиотерапия ще се вписват в протоколи и ще се подписват от членовете на комисията. Протоколите ще са валидни за срок до 180 дни, считано от началото на лечението по схемата.

Проектът предвижда утвърждаване на медицински стандарт "Клинична хематология", както и устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.


© 2024 BBA All rights reserved!