Започнаха преговорите за НРД 2018

18.11.2017

Източбник: Zdrave.net

НЗОК стартира подготовката на националните рамкови договори за 2018 г., съобщиха от касата.

От там уточняват, че в петък Националната здравноосигурителна каса е провела среща с консултанти по различни медицински специалности. Тема на срещата е била изготвянето на Национален рамков договор  за медицински дейности и на Национален рамков договор за дентални дейности за 2018 г.

Тази година в подготовката си за преговори със съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина НЗОК ще разчита на помощта на специалисти, предложени от съответните научни дружества, които със своята ерудиция, научна компетентност и практически опит да бъдат в помощ на институцията в решаване на тази отговорна задача, уточняват от фонда.

На срещата, състояла се във Военномедицинска академия, управителят на НЗОК проф. д-р Камен Плочев е очертал основните моменти, които са дискусионни и по които се очаква помощ от консултантите. Усилията ще бъдат насочени към повишаване на здравната ефективност на заплащаните от НЗОК здравни услуги в болничната, извънболничната медицинска и дентална помощ и лекарствата при оптимално разходване на финансови средства.

Предложенията за промени ще бъдат насочени към подобряване на достъпа, равнопоставеността и качеството на медицинското обслужване, както и към повишаване на ефективността на вложените средства и ще бъдат предложени за включване в Наредба за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, разясняват от касата. От там допълват, че предстои провеждането на следваща среща между екипите на касата, в които участват директори на дирекции в ЦУ на НЗОК и експерти, както и консултантите на касата по темата за лекарствената стратегия на институцията.


© 2024 BBA All rights reserved!