Запазване на репродуктивните възможности при мъже с онкологични заболявания

21.11.2022

Източник: МБАЛ за женско здраве "Надежда"

 

След лечение на онкологичното заболяване ще бъда ли отново мъж?

 

Този въпрос е в главата на всеки мъж и момче с новооткрито раково заболяване. Време е да получи отговор. Да, твърде е вероятно, НО правете разлика между производство на сперматозоиди и сексуални функции.

 

За сперматозоидите

 

Сперматозоидите са фини и чувствителни клетки, които с голяма вероятност ще бъдат засегнати от Вашето лечение. Нещо повече, при много мъже с активно онкологично заболяване, независимо къде е то, вече има влошаване на някои показатели в спермограмата.

Лъче- или химиотерапията могат да редуцират силно броя на сперматозоидите и да увредят тяхната морфология, така че да станат неспособни за оплождане, дори с помощта на нашите инвитро процедури.

Сперматогенезата (образуването на зрели сперматозоиди) е бавен процес, който се извършва в семиниферните каналчета на тестиса. Преди да се образуват функцоналните сперматозоиди с глава и опашка, които сте виждали на видео, те са неподвижни кръгли клетки и преминават различни етапи на развитие. По-ранните форми на сперматозоидите лесно биват увредени от йонизиращо лъчение и цитостатици, каквито са химиотерапевтиците. Така получените зрели сперматозоиди, ако изобщо ги има, са с много странни и неправилни форми.

Да, в редки случаи има шанс след време показателите на спермограмата отново да се нормализират, но Ви препоръчваме да не разчитате единствено на това. Действайте предварително и потърсете веднага лекарско мнение.

 

За секса

 

Сексуалната функция зависи от нивата на тестостерон, а не от количеството сперматозоиди. Тестостеронът се произвежда в други клетки на тестиса, наречени Лайдигови. Те са по-устойчиви, поради което по-рядко биват засегнати от терапията. Все пак е възможно да имате преходни сексуални нарушения.

Лъчетерапията в областта на главата може да доведе до рязък спад в нивата на мъжките полови хормони. Йонизиращото облъчване в областта на тестисите, както и някои химиотерапевтици, могат трайно да увредят Лайдиговите клетки или да ги накарат да произвеждат много малко количество тестостерон. Тук се намесваме ние и даваме хормонална терапия, която бързо и лесно ще възстанови Вашите сексуални функции.

 

Онкологични заболявания при мъжа

 

Колоректален карцином

Лечението се определя от стадия на заболяването. Операцията за отстраняване на тумора не носи риск за производството на сперматозоиди и тестостерон. Най-често използваните медикаменти по време на химиотерапия са 5-FU, capecitabine и oxaliplatin. Първите два медикамента са лекарства с нисък гонадотоксичен ефект, но oxaliplatin крие по-висок риск за увреждане на сператозоидите.

 

Рак на тестиса

Оперативното лечението включва орхиектомия (отстраняване на тестиса). Онколозите често препоръчват провеждането на химиотерапия с cisplatin. Този медикамент е с висока токсичност за сперматозоидите, затова Ви препоръчваме да съхраните фертилитета си чрез замразяване на репродуктивни клетки преди или след отстраняването на тестиса. Дори в случаи, когато химиотерапията не е част от комплексното онкологично лечение, премахването на единия тестис намалява количеството на произведените сперматозоиди наполовина и поставя фертилитета в риск.

 

Рак на простата

Лечението на рака на простата зависи от възрастта Ви и стадия на заболяването и може да предизвика временна или трайна загуба на Вашите репродуктивни способности. Оперативното лечение се състои в отстраняване на простатната жлеза и две малки жлези до нея - семиналните мехурчета. След тяхното премахване Вие няма да можете да имате еякулация (да отделяте сперма). Поради тези причини преди терапията и операцията следва да замразите сперматозоиди.

Лъчетерапията се прилага, за да се унищожат раковите клетки в простата и около нея и може да е в съчетание с хирургичното лечение или да се проведе самостоятелно. При това лечение е възможно да се наруши производството на сперматозоиди и тестостерон.

Хормонотерапията при този вид рак е също една от възможностите за лечение, при което чрез медикаменти се потиска производството на тестотерон. Клетките на простатния карцином растат под влияние на тестостерона и неговото блокиране спира производството на сперматозоиди. Затова е необходимо предварително да се погрижите за запазване на репродуктивните си възможности и да замразите сперматозоиди.

 

Рак на пикочния мехур

При него оперативната интервенция често е свързана с отстраняването и на простатната жлеза. Последствията от оперативното лечение и локалната лъчетерапия и рисковете за Вашите сперматозоиди са еднакви с тези при простатния карцином.

 

Рак на белия дроб

При това заболяване химиотерапията и имунотерапията са различни при различните форми. Все пак ще кажем, че в различна степен те ще увредят или прекратят производството на сперматозоиди. Медикаменти като цисплатината трайно увреждат сперматогенезата. Нашият съвет е да ни потърсите преди да сте стартирали терапията.

 

Рак на щитовидната жлеза

Лечението включва оперативно отстраняване на единия лоб или цялата щитовидна жлеза. Най-разпространените форми на заболяването (папиларният и фоликуларният карцином) често биват третирани с радиоактивна йодна терапия. При този метод ще сте лекуван с радиоактивен йод (най-често йод-131), целящ пълното унищожаване на остатъчни ракови клетки в тялото. Обикновено дозата е малка и предизвика преходни негативни ефекти върху сперматогонезата.  Въпреки това Ви препоръчваме съхранение на фертилитета чрез замразяване на сперматозоиди преди началото на терапията. Смята се, че по-продължителното приемане на радиоактивен йод може да има траен негативен ефект върху репродуктивните възможности.

 

Сарком

Лечението на този вид солидни злокачествени образувания включва химиотерапия с алкилиращи агенти – медикаментите с най-висок гонадотоксичен ефект. Лъчетерапията също е част от лечението, но увреждащото ѝ въздействие зависи от общата доза радиация и мястото на облъчване. Препоръчваме Ви съхранение на фертилитета чрез замразяване на сперматозоиди преди началото на терапията.

 

Меланом

Лечението бива хирургично за отстраняването на туморната формация и медикаментозно в лицето на т. нар BRAF и МЕK инхибитори (dabrafenib/trametinib и vemurafenib/cobimetinib), както и имунотерапия като checkpoint инхибиторите (pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab). В литературата техният ганодатоксичен риск се определя като непознат. Въпреки че се приемат за сравнително безопасни по отношение на мъжкия фертилитет, съхранението на репродуктивните възможности чрез замразяване на сперматозоиди е вариант, който не бива да бъде изключван от комплексния подход на лечение.

 

Хематологични заболявания (левкемия и лимфом)

Лечението на тези заболявания включва различна комбинация от химио-, лъче-, прицелна терапия, а в някои случаи и високодозова химиотерапия с трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Тези методи имат различен гонадотоксичен риск – от сравнително нисък при прицелната терапия до изключително висок при високодозовата химиотерапия. Препоръчва се съхранение на фертилитета чрез замразяване на сперматозоиди преди началото на терапията.

 

Чести въпроси и ситуации, в които e възможно да попаднете, може да намерите тук.


© 2024 BBA All rights reserved!