ВРЪЗВАТ МЕДСЕСТРИ И АКУШЕРКИ ЗА 3 Г.

25.07.2019

Източник: в. Телеграф 

 

Плащат им 350 лв. стипендии, разпределят ги в общински болници след дипломирането

Връзват медицинските сестри и акушерки със стипендии.

Идеята е студентите, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет, да получават финансова подкрепа по време на следването. В замяна след дипломирането си те ще бъдат длъжни да работят 3 години по разпределение. Целта е по този начин да се осигурят кадри за общинските болници, в които имат остър дефицит на специалисти по здравни грижи. Както "Телеграф" писа, същата тактика ще се прилага и при младите лекари, които имат придобита специалност и са получавали субсидия по време на обучението си.

Промените за медиците са записани в изменението на Наредба 1 на здравното министерство, която бе обнародвана в Държавен вестник. Днес пък се очаква Столичният общински съвет да гласува предложението за изменения към Програмата за финансовото подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи. Така медсестрите и акушерките също ще имат право на финансова помощ за периода на обучението си, но в замяна ще остават да работят у нас в избрана от тях общинска болница. Съгласно изискванията на СЗО в Европейския регион следва да има по 740 сестри и акушерки на всеки 100 000 души. По последни данни в България съотношението е 485 на сто хиляди, пише в мотивите към предложението за промени в програмата на Столична община.

За стипендиите на медицинските сестри и акушерките ще бъдат отпуснати 36 000 лева, необходими за реализацията на програмата в периода 2019-2020 г. Така студентите, които са одобрени за финансова помощ, ще получават по 350 лева на месец. За целта обаче те трябва да отговарят на определени критерии. Основният е кандидатите да са завършили успешно първи курс със среден успех не по-нисък от 4,00.

Също така те трябва да нямат невзети изпити и да не са повтаряли, освен поради болест или бременност. Всеки одобрен стипендиант пък ще има задължението да завърши в срок обучението си. Ако прекъсне самоволно образованието си или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност, студентът ще трябва да върне на общината сумата, която е получил, заедно с лихвите. Същото важи и ако вече дипломираните медсестри и акушерки откажат да работят за срок от три години в общинска болница.


© 2024 BBA All rights reserved!