Вместо заплати МЗ обещава на медицинските сестри частни пациенти Регламентират се практики на специалистите по здравни грижи, но те няма да се финансират от НЗОК

23.08.2019

Източник: в. Сега 

 

 

Медицинските сестри, акушерките и фелдшерите вече ще имат право на самостоятелни или групови практики, без в тях да има лекар, гласят промени в Закона за лечебните заведения, предложени от здравното министерство. Поправките обаче не предвиждат тази дейност да се финансира с публични средства, т.е. сестрите ще могат да предоставят здравни услуги само срещу заплащане от пациентите.

В практиките ще се "осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите". "Целта на предложението е да се създаде възможност за самостоятелен избор на професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги, чието търсене през последните години се увеличава, разширяване на възможностите за избор на пациентите и съответно подобряване на достъпа им до здравни грижи", пише в мотивите на проекта. От МЗ очакват поправката да привлече и повече хора към тези професии, които в момента са непривлекателни най-вече заради ниското заплащане на сестрите и акушерките.

Идеята не е нова, за нея настояват самите специалисти по здравни грижи от доста време. Смята се, че засега само се дава възможност за разкриване на частни практики, а след като се види дали ще има интерес, може да се пристъпи и към плащането на сестрински грижи и с обществени средства. С поправките ще може например легално да се наемат сестри за посещения в дома за изпълнение на назначени от лекар манипулации, за грижи за лежащо болни и т.н.

"Близки модели съществуваха у нас преди 2000 г. под формата на женски и детски консултации, участъкови медицински сестри и акушерки, самостоятелни фелдшерски пунктове. За тогавашната организация на здравеопазването те вършеха добра работа, но бяха закрити, без на тяхно място да се предложи алтернатива. В съвременния модел на здравеопазването всички дейности и по здравни грижи би трябвало да се осъществяват от общопрактикуващите лекари, които, както е известно, не достигат в цялата страна", коментира пред clinica.bg Милка Василева, председател на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи. Според нея тази дейност трябва да се финансира по договор със здравната каса или чрез целево финансиране от МЗ или общините.

Предложението на МЗ се появява след серията протести на медицинските сестри, които настояват за по-добро заплащане и по-добри условия на труд. Тъй като месеци наред министерството не успя да направи нещо съществено по исканията им, сега поне им дава право на частни практики.

УЧИЛИЩНИ КАБИНЕТИ

Училищата ще могат да сключват договори за осигуряване на здравни кабинети с различни лечебни заведения - медицински центрове или болници, гласят други промени в Закона за здравето. В момента здравни кабинети могат да се разкриват само от физически лица лекари или други медицински специалисти, в училищата. Тъй като такива е трудно да се намерят, тепърва дейността може да се осигурява по договор. Здравните кабинети в училищата осигуряват първа помощ при нужда, занимават се с профилактика и промоция на здравето и подпомагат деца с хронични болести.

 

 


© 2024 BBA All rights reserved!