Вдигат с до 30% заплати на чиновници. Повишенията - заради труда им срещу коронавируса

06.08.2020

Източник: в. 24 часа

 

Заплатите на чиновници, работещи на първа линия, както и на такива, натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, ще бъдат увеличени. Повишенията стигат до 30%, става ясно от решенията на Министерския съвет в сряда.

В Министерството на финансите по-високи възнаграждения ще получат служители на НАП и на Агенция "Митници". От 1 август работещите на терен и тези, които имат пряк контакт с други лица, ще взимате 30% повече, за което се преразпределят 22,4 млн. лв. в бюджета на министерството.

Същото увеличение ще получат част от служителите на земеделското министерство, работещи в агенцията по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. За целта правителството отпуска допълнително 5,1 млн. лв. 15 млн. лв. се дават на Министерството на труда и социалната политика - за служители на НОИ, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания, Главната инспекция по труда, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионално инициативи, Националния институт за помирение и арбитраж.

За МВР са отделени 29 млн. лв. - за служителите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Те и Главна дирекция "Охрана" ще взимат и по-високо възнаграждение за нощен труд -1 лв. вместо 25 ст.

С нови заплати ще са и в Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културата" към културното министерство.

А също така и работещите в агенцията за метрологичен надзор, института по метрология, комисията по стоковите борси, Комисията за защита на потребителите, както и служителите в "Автомобилна администрация".

С бюджет от 827 500 лв. с 30% ще се вдигнат заплатите в ДНСК. 10,5 млн. лв. се отпускат за по-високи заплати в Медицинския надзор, Агенцията по лекарствата, НЗОК, РЗИ. Служители на Министерството на околната среда също ще имат по-високи възнаграждения заради работата си в РИОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда, Басейнови дирекции.

 

 


© 2023 BBA All rights reserved!