ВАС отмени още един медицински стандарт на Петър Москов МЗ правели промени в наредбите без финансови анализи и обосновки

09.11.2016

Източник: в. Дума

Върховният административен съд отмени изцяло Наредба 19 от 2014 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицинския стандарт "Акушерство и гинекология".

В административната преписка не е приложен доклад за приемане на Наредба 19/ 2014, а само проект за нея, който е публикуван на сайта на МЗ, пише в мотивите на съда. От тях става ясно, че на заседанието на Министерския съвет на 2 декември 2014 г. е взето решение за приемане на утвърждаването на стария медицински стандарт. Като цел на измененията са посочени постигане на качество и достъп до специализирана АГ-помощ, но не са посочени средства и начин за постигане на целта, мотивира се съдът. Става ясно, че не са обсъдени възраженията и предложенията във връзка с приложение на предишната наредба, не са изложени мотиви, които да обосновават налагането на приемането на нова наредба и в какво се състои изменението й спрямо действащата. Липсват мотиви за въздействието на новата наредба върху обществените отношения, липсва финансов анализ и обосновка, които да обезпечат всички изисквания и критерии, заложени в новата наредба. Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност, уточняват от ВАС. От мотивите на съда става ясно, че няма преценка за разходите, които лицата, извършващи дейността, трябва да направят, за да спазят въведените нормативни изисквания.

Делото бе образувано по жалба на ЦЗПЗ, Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация и Сдружението на общинските болници.

ДУМА припомня, че в началото на ноември стандартът по педиатрия падна окончателно, след като МЗ обжалва пред петчленен състав решението на тричленен състав на ВАС. В края на октомври ВАС отмени и стандарта по гастроентерология. Тогава съдът не прие становището на МЗ, че прилагането на наредбата за стандарта не изисква финансови разходи. "Напротив, съдът смята, че поставянето на завишени изисквания към наличие на персонал и оборудване неизбежно води до нарастване на разходите на лечебните заведения, което в условията на недостиг на средства на НЗОК не може да бъде подминато без финансова обосновка на нормативния акт", мотивираха се съдиите.

На съд са дадени множество от медицинските стандарти, сред които по ендокринология, през юли Българската асоциация по патология и ЦЗПЗ Внесоха жалба във ВАС срещу медицинския стандарт "Клинична патология".


© 2024 BBA All rights reserved!