ВАС отхвърли наредбата за дейностите на НЗОК

10.10.2017

Източник: в. Труд

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна наредба № 2 от 25.03.2016 г., която определя основния пакет здравни дейности, гарантирани от НЗОК. Решението е на тричленен състав от 5 октомври. В мотивите на съда се посочва, че наредбата е издадена на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, който обаче към момента на издаването й, е бил вече обявен за противоконституционен.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред петчленен състав.

Ако това се случи и по-горната инстанция го потвърди, отмяната на Наредбата за основния пакет може да повлече след себе си и отмяна на Националния рамков договор за 2017 г., като така ще се окажат нелегитимни и лимитите, заложени в него.


© 2024 BBA All rights reserved!