ВАС гледа 4 дела за медицински стандарти

26.09.2016

Източник: в. Дума

Върховният административен съд ще гледа днес и утре четири дела, образувани по жалби на Центъра за защита на правата на пациентите, Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация и Сдружението на общинските болници в България. Делата са свързани с медицинските стандарти "Образна диагностика", "Анестезия и интензивно лечение", "Гастроентерология", както и общите медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.

През юли ВАС отмени медицинските стандарти по педиатрия и по спешна медицина в частта им за болниците, а през август МЗ обжалва решението на съда. В края на юли Българската асоциация по патология и ЦЗПЗ внесоха жалба във ВАС срещу наредбата за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична патология" с аргумента, че е необоснована, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона.


© 2023 BBA All rights reserved!