В схемата болниците ще бъдат прескочени. НЗОК договаря лекарства от производителя

04.07.2017

Източник: в. Труд

Здравната каса ще договоря отстъпките за онкомедикаменти, но търгът за тях ще се провежда централизирано от Министерство на здравеопазването по електронен път, а не от отделните лечебни заведения. Това стана ясно в понеделник след като Надзорният съвет на финансовата институция прие изменение в Закона за здравното осигуряване и наредбата, регулираща заплащането на медикаментите. Промяната влиза в сила от януари, 2018 г.

НЗОК ще заплаща лекарствата директно на дистрибуторите, т.е. на търговците на едро вместо на лечебните заведения, обясни д-р Димитър Петров, зам.-управител на касата.

Принципът най-евтина терапия

Няма да има промени в начина на реимбурсация. НЗОК искаше сама да определя какъв процент от медикаментите ще плаща, но и занапред това ще е част от функциите на Националния съвет по цени и реимбурсация.

Освен това лекарите ще трябва да изписват най-евтината терапия на пациентите, когато има алтернативни лечения със същия ефект, що се отнася до скъпоструващите медикаменти.

Ще се запазят предложените механизми за договаряне на отстъпки за новите молекули. Касата предлага те да се обвържат не само с приходите на фирмите, но и с броя на новите молекули, които вкарват ежегодно. Също така фирмите да могат да поемат разликата от 25% при реимбурсация от 75% на един продукт, така че да не се стимулира паралелният износ, обясни д-р Петров. Освен това генетичните изследвания, които са нужни за предписването на определени скъпи лекарства, занапред компаниите ще заплащат на НЗОК, а не директно на лабораториите, които ги извършват.


 


© 2024 BBA All rights reserved!