В "Пълмед" проследяват електронно лекарствените терапии на пациентите

21.02.2018

Източник: в. 24 часа

От началото на тази година УМБАЛ "Пълмед" - гр. Пловдив реализира успешно проект за Електроно управление на лекарствената терапия чрез болничната информационна система. Новата услуга е част от цялостното е-управление на болничното заведение. Тя позволява в реално време да се проследява процесът по назначаване на лекарствата на пациентите, електронните заявки към болничната аптека на база направените назначения от лекуващия лекар, приготвяне на индивидуална доза за всеки пациент, както и контрол върху медикаментозната терапия.

Електронното проследяване на лекарствената терапия ще предотврати грешки при назначаване или неизпълнение на предписаното на пациента лечение, пропускането на прием или предозирането на лекарства. Всеки лекар и медицинска сестра в "Пълмед" разполагат с електронни карти, посредством които се идентифициарт в болничната система. Така по всяко време е ясно в колко часа и от кого е приложен даден медикамент.

"Още при постъпването за хоспитализация в УМБАЛ "Пълмед" пациентът получава в кабинета на съответното отделение или на Регистратурата гривна с индивидуален бар код. Тя стои на ръката му до момента на изписването. Посредством баркодът на гривната екипът в отделението осъществява достъп до е-досието на пациента, в което се съдържат данни за диагнозата, изследванията, назначеното лечение, кой лекар изписва лекарствата, коя медицинска сестра ги дава, каква храна приема по време на болничния си престой. Всички допълнителни консултации от лекарите също се отразяват. Това ни позволява да извършваме по-добра отчетност, като ръководство и най-важното - избягване на грешки", коментира директорът на УМБАЛ "Пълмед" д-р Иван Маджаров.

Електронното управление в "Пълмед" дава възможност, на база на всички данни, събрани в е-досието, освен проследяване на лекарственета терапия, да се генерира епикриза и други документи, които биха могли да са полза за пациента.

 


© 2023 BBA All rights reserved!