В МБАЛ "Света Каридад" водещи ценности са професионализмът и състраданието

09.03.2017

Източник: в. Стандарт

МБАЛ "Света Каридад" - Пловдив има нелеката мисия да предоставя медицински услуги от най-високо качество и да се грижи с много внимание за всеки пациент. Екипът на болницата има амбицията да бъде еталон за лечебно заведение в България и първи избор на пациентите от гр. Пловдив и региона, когато се нуждаят от медицинска помощ. В МБАЛ "Света Каридад" вярват, че всеки пациент заслужава достъпни качествени медицински грижи, както и правото да избира лекарите си. А когато избере да се лекува там, отговорност на медиците е да го лекуват така, както биха лекували член на семейството си. Мотото на болницата гласи "Вниманието, състраданието и разбирането, които даваме на нашите пациенти, им помагат да оздравеят по-бързо".

- Частните болници в България, като че ли все повече се утвърждават като солидната и надеждна алтернатива на качествено здравеопазване. На какво според вас, се дължи това?

Елена Христева, Изпълнителен директор: Общественото мнение наложи тази оценка през последните години. По мое лично убеждение качественото здравеопазване не трябва да се определя от формата на собственост. Качественото здравеопазване е функция на личните качества и професионализма на лекарските екипи, поставени в иновативна технологична среда, красиви и подредени сгради, подготвен и усмихнат екип от медицински сестри и помощен персонал. Първото, което вижда пациента в една болница са добрите условия и усмихнатия персонал. Ние вярваме, че чисто човешката подкрепа и разбиране към пациента, който доверява надеждата си на нас, помагат лечението му да протича по-леко.

Всяка частна болница има професионален и динамичен мениджмънт, за който ефективността, имиджа и добрата медицинска практика в болничната дейност са основните рамкови показатели, на които се подчинява корпоративната им философия.

Насочвам и към едно "невидимо" предимство - иновативният и динамичен специалист в частното здравно заведение излиза от анонимността, от усещането, че някой постоянно му "затваря вратата" и няма достъп до опита и знанията на висококвалифицираните си колеги, излиза от усещането, че се пренебрегва отговорността му пред доверието и надеждата на човека, помолил го за помощ.

Всичко това и още много детайли определят качественото здравеопазване.

- Кое е вашето специално "ноу-хау", заради което пациентите ви предпочитат пред други здравни заведения?

Д-р Георги Сакакушев, началник отделение Съдова хирургия: "Ноу-хау", ако може да се нарече потомственост (аз съм трето поколение лекар), възпитание, морал и квалификация, са най-важните неща, предопределящи желанието на пациентите да търсят здраве и качество на живот. Настолните ми документи са свързани с Хипократ и Маймонид, за които медицината не е само професия, а и призвание.

- Една от отличителните ви дейности е поддържане на звено за "Спешна медицинска помощ" 24 часа в денонощието. Може би имате интересен модел в тази област, който е полезен за споделяне?

Д-р Силвана Николова, началник Спешно приемно отделение: МБАЛ "Света Каридад" е наистина една от малкото частни болници, която има реално съществуващо и работещо денонощно Спешно приемно отделение. Колегите, които работят в СПО, са се дока зали в условията на спешност, тъй като всички са работили в структурите на центровете за спешна медицинска помощ. Това, както и доброто им отношение към болните, колегиалното отношение към екипите на спешна помощ и не на последно място добрата колаборация с другите стационарни отделения в болницата, обуславя Спешното Приемно Отделение на МБАЛ "Св. Каридад" Пловдив като успешна и работеща структура.

- Как набавяте и задържате талантливи специалисти?

Д-р Д. Карагеоргиев, кардиолог: Привличането и задържането на качествени кадри в здравеопазването е приоритет на всички болници и отделения, не само в България. Нашият опит в тази посока е - професионално ядро от специалисти, които са с богати клинични познания и опит. Те бяха първоначално привлечени чрез отлична материална база и техническо оборудване, което регулярно се надгражда и обновява. Към това се добавиха непрекъснатите усилия за изграждане на подкрепяща работна среда с пациент-ориентирана практика, възможности за многостранно професионално развитие и достойно възнаграден квалифициран труд. Така, вече 6-та година, този стабилен" център" от специалисти оптимизира и разширява спектъра си на дейност, а към него се присъединяват амбициозни млади лекари. Към момента в болницата ни работят 21 млади колеги, които са на различен етап от кариерното си развитие, като половината от тях са почти завършени специалисти. Болницата ни подкрепя и стимулира всички прогресивни инициативи чрез осигуряване на курсове и обучения в други центрове и клиники в България и извън нея.


© 2024 BBA All rights reserved!