Увеличават приема на медицински сестри Специалистите по здравни грижи - по-малко и от лекарите

25.05.2018

Източник: в. Труд

Увеличава се приемът на медицински сестри и акушерки през настоящата учебна година. Повече места за кандидат-студентите в тези направления ще има във филиала на варненския Медицински университет в Шумен, в Медицинския университет в Плевен и в Югозападния университет в Благоевград. Причината за това са заявки от висшите учебни заведения за повече бройки, което е продиктувано от задълбочаващия се недостиг на специалисти по здравни грижи. Инициативата е подкрепена и от МОН заради кадровата криза.

Заявка за увеличение на местата във ВУЗ-овете за медицински сестри има и от Министерството на здравеопазването. Ресорният министър Кирил Ананиев посочи, че ведомството му е предложило и корекция в бюджета с цел повишаване на заплатите на тези специалисти.

У нас рязък спад на сестри се наблюдава през 2000 п, когато броят им намалява с над 30%. Най-малко са през 2002 г., а през следващите години е налице тенденция за слабо увеличение като една от мерките е по-голям прием на студенти.

С 15 души повече е план-приемът на фармацевти, медицински сестри и акушерки в Плевен и с 24 - в Благоевград. В Шумен пък местата за мед-сестри стават 30, а за акушерки-20.

България е единствената страна в света, в която сестрите са по-малко от лекарите, заяви Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.


 


© 2023 BBA All rights reserved!