Успешна акредитация на българска болница за медицински туризъм

10.03.2022

Източник: МБАЛ "Уни хоспитал"

 

С получаването на сертификат за акредитация за медицински туризъм МБАЛ "Уни Хоспитал" доказа убедително възможността си да осигури не само на българските, но и на чуждестранните пациенти, достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.

 

За кои медицински дейности МБАЛ „Уни Хоспитал“ е акредитирана да развива международен медицински туризъм и как болницата постигна този успех – прочетете в интервюто на д-р Красимира Чачова, управител на МБАЛ "Уни Хоспитал" за изданието на в-к "Капитал" -  "Алманах на иновациите в здравния сектор": 

 

Д-р Чачова, какво означава за едно лечебно заведение акредитацията от Global Healthcare Accreditation?

 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно акредитирана от GHA или Global Healthcare Accreditation и получи сертификат за акредитация за медицински туризъм. Чрез своята акредитационна програма GHA потвърждава високото качество на услуги за пациентите, които предприемат пътуване с цел профилактика, лечение и последващи грижи.  Покриването на критериите за лечение на пациенти от чужбина или т.нар. медицински туризъм е естествено продължение на настоящата политика на нашето лечебното заведение за постоянно повишаване на качеството при предоставяне на медицинска грижа за пациентите в безопасна среда. Сертификатът за акредитация, получен от МБАЛ “Уни Хоспитал“, е гаранция за безопасни и ефективни болнични грижи за пациентите, както и логистиката, свързана с тяхното пътуване. Лечението зад граница е тенденция с нарастващ ход на търсене и МБАЛ „Уни Хоспитал“ доказа възможността си да осигури не само на българските, но и на чуждестранните пациенти, достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.   

 

Какъв ще бъде ефектът за пациентите и за персонала на болницата?

 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е резултат от най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване през последните над 25 години. Мисията на нашето лечебно заведение е да предлага на пациентите от България и чужбина най-широка гама от високоспециализирани медицински услуги и последно поколение медицинска апаратура. За петте години от откриването на МБАЛ „Уни Хоспитал“ болницата се наложи като едно от водещите лечебни заведения на здравната картата в България. До момента МБАЛ „Уни Хоспитал“ е предоставила медицински грижи на над 100 000 пациенти. Успешната акредитация от GHA допринася за увеличаване на разпознаваемостта и авторитета на болницата, подобрява качеството ѝ на работа, конкурентноспособността ѝ, здравната и социална роля и значимост на лечебното заведение и най-важното – гарантира отлично качество на  обслужване на пациентите при спазване на най-добрите практики за лечение. Това е следваща стъпка в утвърждаването на болницата - вече и в международен план.

 

В случая стремежът на лечебното ни заведение винаги да предоставя на пациентите си качествени медицински услуги срещна реализация в акредитацията от Global Healthcare Accreditation (GHA) - като безспорно доказателство за високото ниво на медицинско обслужване. Успешно преминалата акредитация е независимата оценка, че болницата е създала всички условия за постигане на ефективно лечение в условията на пълна безопасност за пациентите. Екипът ни е категоричен, че лечебното заведение ще продължи да работи, следвайки най-съвременните медицински протоколи, но при по-широк кръг пациенти – не само от България, но и от целия свят. Тази система е гарант за стремеж към непрекъснато повишаване квалификацията на медицинския ни персонал.

 

В кои медицински области МБАЛ „Уни Хоспитал“ ще развива медицински туризъм?

 

Основните медицински структури, за които МБАЛ „Уни Хоспитал“ е акредитирана да развива международен медицински туризъм, са: Онкологичен център, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Съдова хирургия, Ортопедия и травматология, Физикална и рехабилитационна медицина.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието


© 2024 BBA All rights reserved!