УМБАЛ "Медика Русе" с 2 платинени и 1 златно отличие от ESO

09.02.2022

Източник: УМБАЛ "Медика"

 

Нови 2 платинени и 1 златно отличие получи Университетска многопрофилна болница за активно лечение „МЕДИКА РУСЕ“ от Европейската организация за лечение на инсулти – ESO за дейността си през 2021 г. И през тази година лечебното заведение е на второ място в страната по приложение на метода венозна тромболиза, който намалява значимо инвалидността и увеличава шанса за пълно възстановяване на пациентите, след прекаран мозъчен инфаркт.

 

В УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ за 2021 г. методът е приложен на 18 % от пациентите с исхемичен мозъчен инсулт, хоспитализирани в рамките на 4 часа, след инцидента. Това нарежда болницата на второ място в страната по прилагане на съвременното лечение на това тежко състояние. На регионално ниво за 2021 г. в Русенска област 93 % от венозните тромболизи са приложени В УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“.

 

С цел подобряване на лечението при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, в УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ е изградена специална организация. Изработен е алгоритъм за прием на пациентите в отделението по Спешна медицина на болницата, който скъсява времето „от врата до игла“ на по-малко от 60 минути. Всички невролози вземат участие в периодично провеждащи се обучения за лечение на заболяването в България и чужбина.

 

Мозъчният инфаркт остава едно от най-животозастрашаващите и водещи до необратими увреждания заболявания. В повечето случаи, без прилагане на навременно лечение, пациентите стигат до тежка инвалидизация, която значително влошава качеството им на живот, както на тях, така и на техните близки. В тази връзка началникът на отделение по Нервни болести на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ – д-р Росица Кръстева напомня: „Бързата реакция е от изключителна важност. Методът венозна тромболиза се прилага в рамките на терапевтичен прозорец от 4 часа и половина от началото на симптомите. При симптоми на инсулт (изкривяване на лицето; слабост в едната ръка и невъзможност двете ръце да бъдат симетрично вдигнати; нарушение в речта), веднага се насочете към лечебно заведение, което е в готовност да приложи съвременното лечение. Изключително неправилно е и крие сериозни рискове, пациентите да имат очакване, че могат да получат адекватно лечение на инсулт в домашни условия. Наскоро имах такъв случай, в който настояваха за домашно посещение на жена с получен преди 3 часа инсулт. Освен, че съвременното лечение не може да бъде приложено извън лечебно заведение, там няма как да бъде извършена и самата диагностика (скенер, лабораторни изследвания и др.), чрез които да се уточни причината за състоянието. Хората не трябва да се страхуват да отидат до болницата.“

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието


© 2024 BBA All rights reserved!