Удължават срока за офертите за детска болница

30.07.2019

Източник: в. Дума

 

Вместо до 20 август офертите за избор на изпълнител за извършване на инженеринг на "Национална многопрофилна детска болница" ще се приемат до 11 септември. Отварянето им ще стане на 12 септември, става ясно от Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на АОП от 26 юли. С него се правят промени и допълнения в документацията за обществена поръчка. Жалби могат да се подават в 10-дневен срок. Корекциите прецизират изискванията към кандидатите.

ДУМА припомня, че министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа решението за обществена поръчка на 9 юли. Предметът на поръчката включва дейност 1 "Проектиране на инвестиционен проект във фази: "Идеен проект", "Технически проект" и "Работен проект", дейност 2 "Изпълнение на строителство" и дейност 3 "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството". Срокът за изпълнението на обществената поръчка бе до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат, а предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в поръчката 95 442 000 лв. с ДДС.

Според промените парите по дейност 1 не може да надвишават 899 642,68 лв. с ДДС и ще бъдат осигурени от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство за периода 2014-2021 г. Финансирането на дейностите 2 и 3 ще бъде осигурено от държавния бюджет и не може да са над 94 542 357,32 лв. с ДДС.


© 2024 BBA All rights reserved!