Цели на проекта

  • Създаване на обективна методология и унифициране на стандартите, по които се оценява здравния сектор в България
  • Създаване на аналог на световните класации за България
  • Публично извеждане на най-важните критерии за развитие на болниците в България, което дългосрочно би довело до развитие на сектора
  • Определяне на посоки и приоритетни сфери на развитие – специализация, технология и създаването на възможност за подобрение чрез допълнителни инвестиции
  • Предоставяне на ценна и сигурна информация за състоянието на сектор Здравеопазване към възможно най-широк кръг потребители

© 2024 BBA All rights reserved!