Тънкоиглена аспирационна биопсия на възли на щитовидната жлеза в МБАЛ "Света София"

28.09.2022

Източник: МБАЛ "Св. София"

 

В МБАЛ „Св. София“ се извършва тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидната жлеза от сертифициран специалист и при налични показания, след експертна оценка, за извършване на процедурата.

Манипулацията включва:

  • ехография на щитовидната жлеза
  • тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол
  • ескпертиза от лекар патологоанатом

 

Биопсията на щитовидната жлеза е минимално инвазивна, високо-специализирана процедура и често се извършва в извънболнична среда. Манипулацията продължава до 30 минути и крие пренебрежимо малък риск, съизмерим с мускулната инжекция. 
Под ехографски контрол, тънка игла се вкарва внимателно във възела на щитовидната жлеза с цел да се „извадят“ клетки за оценка. Клетките на щитовидната жлеза, които са хванати в иглата, се анализират от специалист патологоанатом. Патолого-анатомичното заключение е определящо за медицинския подход при установен подозрителен възел или увеличени шийни лимфни възли. 

Новообразуванията (възлите) са най-честото заболяване на щитовидната жлеза, като се откриват при ултразвуково изследване при приблизително 50% от възрастните. Основните задачи пред лекаря, при установено новообразувание на щитовидната жлеза, са две:

  • да се установи дали произвежда повишено количество щитовидни хормони
  • да се установи дали се касае за злокачествено заболяване

Точно за изключване на неприятната диагноза важно значение имат ултразвуковото изследване на щитовидната жлеза (ехограф) и тънкоиглената аспирационна биопсия. 

Щитовидната жлеза се намира в предната част на шията, пред трахеята. Има два дяла (лоба) - всеки с размерите на малко яйце, съединени от тънък мост, оформяйки структура, наподобяваща пеперуда. Произвежда хормони, които контролират обмяната на веществата. 

 

Публикацията може да намерите тук.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2023 BBA All rights reserved!