СЗО с нови клинични препоръки за лечение на COVID-19 за пациенти, при които симптомите не изчезват и след възстановяване

27.01.2021

Източник: WHO | World Health Organization

www.who.int

 

СЗО препоръчва пациентите, които имат COVID-19 - както потвърдени, така и подозирани - да имат достъп до последващи грижи, ако имат постоянни, нови или променящи се симптоми.

 

Това е една от препоръките, направени от СЗО в ревизирани насоки за клинично управление.

 

Бяха събрани доказателства за състоянието след COVID, така нареченото „дълго COVID“, при което хората, които са се възстановили от COVID-19, продължават да имат дългосрочни проблеми като екстремна умора, постоянна кашлица и непоносимост към упражненията.

 

Разбирането на това условие е една от приоритетните области на работа на СЗО. През февруари 2021 г. СЗО ще организира поредица от консултации за постигане на консенсус относно описанието на това състояние и неговите подтипове и дефинициите на случая. Това научно разбиране ще информира името на състоянието. Консултациите ще включват широк кръг заинтересовани страни, включително групи пациенти.

 

За пациенти с COVID-19 у дома СЗО предлага използването на пулсова оксиметрия за измерване на нивата на кислород в кръвта. Това трябва да се координира с други аспекти на домашните грижи, като обучение за пациента и доставчика на грижи и редовно проследяване на пациента.

 

За хоспитализирани пациенти СЗО предлага използването на антикоагуланти с ниски дози за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове (тромбоза).

 

За хоспитализирани пациенти, които приемат допълнителен кислород (включително назален кислород с висок поток) или неинвазивна вентилация, СЗО предлага позициониране на пациентите по корем, за да се увеличи кислородният поток (позициониране в будно положение).

 

Насоките включват също препоръки за използването на пакети от грижи за систематизиране на предоставянето на грижи за пациенти с COVID-19, както и препоръка за предпочитане на клиничната преценка пред моделите при вземане на решения за грижата за пациента.

 

Препоръките бяха направени от независима група от експерти, за разработване на насоки, въз основа на подробни бързи прегледи на всички налични доказателства.

 

Насоките са документ, който се актуализира редовно, когато станат достъпни повече данни.

 

 


© 2024 BBA All rights reserved!