Субсидират фирми за маски и прегради срещу COVID-19

07.10.2020

Източник: в. Телеграф

 

Две нови мерки за подкрепа на бизнеса заради кризата, породена от коронавируса, ще стартират до края на този месец по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).

Едната от тях ще е насочена към малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места в контекста на COVID-19. Ще бъдат допустими разходи за дълготрайни и недълготрайни активи, включително леки текущи строително-монтажни ремонтни дейности за адаптация на работните помещения и за материали и консумативи за колективни предпазни средства за защита, хигиенизиране и дезинфекция, реорганизиране и адаптиране на работните процеси. Другата процедура е за осигуряване на оперативни средства за малки предприятия с оборот минимум 500 000 лева през 2019 г.

Ще им бъдат отпуснати средства за покриване на текущи нужди, за суровини, материали, горива, труд.

Това обяви Илияна Илиева - главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПИК по време онлайн форум, посветен на финансовите мерки в подкрепа на бизнеса, поставен в условията на COVID-19. Двете процедури са с бюджет по 78 млн. лева.


© 2023 BBA All rights reserved!