Спрете политическите заигравки с търговете.

02.11.2020

Източник: Clinica.bg

 

Задължението частните болници да правят търгове отпадна от промените в закона за обществените поръчки по пътя между МС и Парламента. Поправката трябваше да намали цените онколекарствата, които плаща касата и с които някои клиники спекулираха. Поправки с аналогичен ефект обаче се внасят със закона за бюджет на касата. Какво мислят за това частните болници, публикуваме становище на адв. Свилена Димитрова, председател на ББА.

По повод на обсъжданите изменения в нормативната уредба касаеща доставките на медикаменти за лечебните заведения, в т.ч. Закона за обществените поръчки, в последните месеци се направиха много неверни внушения, които подвеждат общественото мнение относно начина на провеждане на дейността на частните болници.


Истината е, че като субекти, които

се ръководят от правилата на свободната търговия и конкуренцията, частните лечебни заведения така или иначе закупуват лекарства и консумативи на най-добрите възможни цени, за да могат да имат ефективност на разходите от една страна, а от друга – защото финансовия ресурс, заплащан от НЗОК по Клинични пътеки е лимитиран – независимо на каква цена се придобие едно лекарство, с което се лекува "по каса", това няма да промени цената на Клиничната пътека, която ще получи лечебното заведение, вложило лекарството за съответния пациент. Политическите заигравки с този въпрос издишат пред простата аритметика и икономическа обусловеност.


Що се отнася до скъпоструващите

онкологични лекарства, за които бившият управител на НЗОК твърдеше, че прави "разкрития", съгласно промените в Закона за здравното осигуряване, предвидени в ЗБНЗОК за 2021 г., НЗОК ще заплаща по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване", и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки. Приветстваме тази промяна, защото както многократно сме споделяли, лечебните заведения не печелят нищо от тези лекарства – те се реимбурсират на цената на закупуване.

 

https://clinica.bg/14186-Sprete-politicheskite-zaigravki-s-tyrgovete


© 2024 BBA All rights reserved!