"Софарма" отбелязва ръст от 124% на нетната печалба Групата е увеличила приходите си от продажби на лекарства и заема най-голям дял по брой продадени опаковки медикаменти в България

06.03.2017

Източник: в. Капитал Daily

 Печалбата на "Софарма" се е повишила със 124% през миналата година, показва консолидираният отчет на фармацевтичната компания. Причината за това е ръстът на общите приходи и спадът на разходите.

На оперативно ниво обаче нетните продажби растат с по-малък темп от разходите по икономически елементи, но и там има макар и по-скромен ръст на печалбата (виж таблицата). При постъпленията от готова продукция дори има спад, който се компенсира от този на стоките.

Причината за ръста на печалбата са увеличените приходи от продажби, които достигат общо 881.7 млн. лв. Продажбите на стоки се увеличават с 3% до 647.9 млн. лв. през 2016 г., а продажбите на готова продукция бележат спад от 5% до 233.8 млн. лв. Последното число вероятно показва, че групата е преодоляла негативното влияние на спада на руския и украинския пазар и нестабилната валута там. Отчетът показва, че разходите за дейността са се увеличили с 1%, като промяната е заради ръста на продажбите и балансовата стойност на продадените стоки, амортизациите и увеличения персонал. През миналата година заради сливания и придобивания персоналът на групата се е увеличил от 4258 на 4543 служители.

Пазарно присъствие

Производството на групата на "Софарма" се извършва в 12 завода в България и в един в Украйна основно от "Софарма" и в по-малка степен от дъщерните дружества "Унифарм" и "Медика" в България и "ПАТ витамини" в Украйна, а търговията на едро с лекарства, медицински консумативи и апаратура - от "Софарма трейдинг" в България, "Бриз" в Прибалтийския регион и "Брититрейд" в Беларус.

През миналата година "Софарма" е въвела в производство и експорт шест нови лекарства, в процес на регистрация са пет медикамента, а в разработка - 15 нови продукта. "Софарма" има повече от 210 продукта в своето портфолио - основно генерици, и 15 оригинални продукта, като 12 от тях са на растителна основа.

Ръстът на фармацевтичния пазар в България през миналата година е 9% и продажбите само на лекарства достигнаха 2.78 млрд. лв. по данни на Quintiles IMS, а заедно с хранителните добавки, санитарните материали, храните и козметиката, които се продават в аптеките, се оценява на 3.5 млрд. лв.

На този фон "Софарма", както и предишните години е шеста по пазарен дял в стойност с 4% от пазара на лекарства и на първо място по брой продадени опаковки - с 14%, а следващата генерична компания е с 11%. Това означава, че нейните лекарства се изписват много често и са по-приемливи като цена. Фармацевтичният пазар е изключително конкурентен и първият по пазарен дял - швейцарският концерн Novartis и генеричното му подразделение Sandoz, са със 7% пазарен дял в стойност, става ясно от отчета.

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през 2016 г. възлиза на 72%, като те се увеличават с 3% спрямо същия период на 2015 г. Пазарите в Европа, което включва и продажбите в Русия и Украйна, формират 26% от продажбите на групата и бележат спад с 5%.

Увеличен персонал

От отчета става ясно, че разходите за персонал, които имат дял от 10% от разходите, нарастват с 5.5 млн. лв., или със 7%, като достигат 87 млн. лв. Ръстът се дължи не само на увеличения персонал в групата като резултат от консолидирането на нови компании, но и на повишаването на възнагражденията.

В отчета е отбелязано, че разходите за външни услуги намаляват с 12%, като намаление се отчита при разходите за поддръжка на сгради, оборудване, спедиторски, транспортни и логистични услуги, маркетинг, местни данъци и такси и др. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава със 7.3 млн. лв., или с 12%, до 70 млн. лв. Печалбата от оперативна дейност се увеличава със 17%.

 


© 2024 BBA All rights reserved!