Сметната палата проверява как се харчат парите за коронавируса

03.08.2020

Източник: в. Монитор

 

Сметната палата ще извърши три одита за това как се изразходват средствата, предвидени за преодоляване на последиците от C0VID-19, съобщи ведомството на сайта си.

Първият одит ще е в икономическото и финансовото министерство. Той е във връзка с икономическите мерки за микро, малки и средни предприятия. Вторият одит е "Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията C0VID-19 -мерки за социална подкрепа и заетост,, и ще бъде в Министерството на труда и социалната политика и агенциите по заетостта и социалното подпомагане. Последният одит ще е в земеделското министерство и във фонд "Земеделие,,. Там палатата ще проверява парите, използвани в подкрепа на земеделските производители.

И трите одита ще обхванат периода от 01.02.2020 г. До 31.03.2021 г. За да реализира трите одита, Сметната палата измени

Програмата си за одитната дейност за 2020 година, като прекрати други одитни задачи. Така ще може да фокусира усилията си върху безпрецедентните предизвикателства, причинени от пандемията и предприетите мерки от правителството за намаляването на тежестта от кризата за българските граждани и бизнеса, които ангажират значителен финансов ресурс.


© 2022 BBA All rights reserved!