Сдружението на общините поиска нови цени на клиничните пътеки и промени в медицинските стандарти

10.01.2018

Източник: Zdrave.net

Предложения за промени в клиничните пътеки и медицинските стандарти, които са пряко свързани с работата на общинските болници, са подготвили от Националното сдружение на общините (НСОРБ). Те са изпратени до здравния министър Кирил Ананиев в последни дни на отминалата година и са въз основа на допитвания до общините, в които има лечебни заведения за болнична помощ. Предложенията на Сдружението идват на фона на заявената готовност за протест на общинските болници.

Основната им цел, посочват от там, е да се предотврати закриването на общински здравни заведения с капацитет за оказване на достъпна медицинска помощ. Общинските болници са тези, които обслужват отдалечени, по-слабо населени райони, в състава на които са основно възрастни хора, малцинствени и социално слаби групи, изтъкват от сдружението, като подчертават, че чрез предлаганите от тях мерки ще се запази възможността за лечение извън областните градове, както и в значителна степен ще се компенсира съществуващия недостиг в извънболничната медицинска помощ. Незаетите практики на общопрактикуващите лекари или такива с по няколко хиляди човека са предимно в населени места, обслужвани от общинските болници, а от друга страна лечението на пациентите в тях е значително по-евтино за държавата, твърдят още от там.

В писмото си от сдружението заявяват, че медицинските стандарти са действително критерии за качество, но изтъкват, че заложените критерии за брой лекари и тесни специалисти, които не достигат за цялата страна, са непосилни за малките болници. Ето защо част от предложенията са свързани със задържането и привличането на млади кадри.

На първо място от сдружението предлагат увеличение на цените на различните клинични пътеки с между 20 и 40%. Друго тяхно искане е да се даде възможност лекари със специалност да могат да работят на половин щат като специалисти или да извършват консултация, както и да се разреши на лекарите от най-дефицитните специалности да работят на трудов договор, като се премахне изискването той да е основен. Предлага се още да бъде намален общият брой лекари и брой лекари със специалност в рамките на действащите нива на компетентност.

Сдружението има конкретни предложения за промени в различни медицински стандарти.

В мотивите за предлаганите изменения от сдружението завяват, че в ситуация на непрекъснато увеличение на цените на медикаментите, медицински материали и консумативи, както и на битовите услуги и на фона на неколкократния ръст на минималната заплата е нужно цялостно преразглеждане на клиничните пътеки.  От там изтъкват, че те не са променяни от периода на формирането им нито с ръста на МРЗ, която от 180 лв. тогава тази година нарасна на 510 лв., нито с процента на инфлация. Друг изложен мотив е, че в последните години текучеството на лекари-специалисти се е отразило на работата на общинските болници по отношение на изпълнението на медицинските стандарти.  


© 2024 BBA All rights reserved!