Съвременните терапии при малигнен меланом не са без последици за репродуктивното и сексуално здраве

14.11.2022

Източник: МБАЛ за женско здраве "Надежда"

 

Сътрудничеството между лекарите от различните специалности е ключово за качеството на живот на пациентите!
Това са част от акцентите в лекцията на д-р Стаменов по време на конгреса на БАДО.

 

На 12 ноември 2022 г., по покана на Българската асоциация по дермато онкология (БАДО), д-р Стаменов взе участие във Втория национален конгрес по дермато-онкология. В специален панел в начуната програма, той изнесе лекция за последиците на съвременната имунотерапия върху репродуктивното и сексуално здраве при пациенти с малигнен меланом.


В последните години, в лечението на малигнения меланом все по-уверено навлиза имунотерапията с т.нар. чекпойнт инхибитори. Данните за тяхната ефикасност в борбата с раковото заболяване са обещаващи, но в същото време все още липсват достатъчно изследвания за безопасността им по отношение на репродуктивната функция. Как повлиява тази терапия на хода на една бременност? Съвместима ли е с нормалното развитие на плода, в кой срок на бременността може да се прилага безопасно?


Д-р Стаменов направи обзор на малкото публикувани до момента научни доклади за такива случаи по света и припомни опита на болница „Надежда“ като Национален център за проследяване на бременности на фона на онкологично заболяване. Д-р Стаменов обобщи и възможните нежелани ефекти на чекпойнт инхибиторите върху репродуктивното и сексуално здраве и посочи на специалистите дермато-онколози ключови изследвания за функцията на репродуктивните органи, които е важно да се включат в проследяването на пациенти със злокачествен меланом, провеждащи имунотерапия.

Съхраняването на фертилитета е важен аспект от запазването на качеството на живот при всички онкоболни и д-р Стаменов за пореден път призова за по-близко сътрудничество и комуникация между лекарите от различните специалности, за да могат пациентите да получават качествена и съвременна, но на първо място навременна грижа. Лекцията бе посрещната с голям интерес и сложи начало на плодотворна спонтанна дискусия, която продължи и извън залата.


Като изводи той сподели:
Нужно е да мислим комплексно и ЗАЕДНО – Вие за меланома, ние за бременността! Мултидисциплинарно лечение!
Защо ние?
– Разбираме от компликации на аборти и преждевременни раждания, повече от стандартен специалист!
 – Можем да следим развитието на бебето с екипа ни по пренатална медицина, който е на световно ниво!
– Можем да се погрижим за преждевременно родените бебета в нашата Неонатология, която е с най-високото ниво на компетентност според стандартите!

 

Публикацията може да намерите тук.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!