Съвместно проучване между Илия Дяков, медицински физик в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ и представители от Imperial College Healthcare NHS Trust беше публикувано в престижното издание European Journal of Medical Physics

08.06.2022

Източник: Аджибадем Сити Клиник Младост

 

Съвместно проучване на тема "Сравнение на ефективни дози за пациенти с множество компютърно-томографски изследвания на базата на различни методи на изчисление" между Илия Дяков, медицински физик в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ и представители от Imperial College Healthcare NHS Trust беше публикувано в престижното издание "Европейско списание по медицинска физика" (European Journal of Medical Physics). Списанието предоставя международен форум за изследвания и анализи по теми, свързани с основните области на научната и професионална дейност на медицинската физика:

 

  • Лъчетерапия
  • Диагностична и терапевтична нуклеарна медицина
  • Диагностична и интервенционална радиология
  • Магнитно-резонансно изображение и други нейонизиращи образи

 

Целта на изследването е да се проучат начините, по които се изчислява ефективната доза на пациенти с голям брой компютър-томографски изследвания. Резултатът от проведеното изследване показва кои са най-подходящите методи за оценка на риска за възникване на стохастични ефекти, вследствие на облъчване. По този начин с по-голяма точност може да се определи кои са рисковите групи пациенти в болниците, за които трябва да се предприемат действия по оптимизиране и обосноваване на всички диагностични процедури с йонизиращо лъчение.

 

"Щастлив съм, че проучването ни е включено в журнала, поради изключителната полза за клиничната практика, която то носи. Често хората не се замислят за ефекта от няколко поредни йонизиращи изследвания и това е напълно нормално. Хората не трябва да изпитват съмнения и недоверие, трябва да вярват в своите лекари. Задача на екипа от Клиника по образна диагностика е да осигури качествена диагностика с възможно най-ниски дози на пациентите и проследяване и мониторинг на онези случаи, в които по медицински причини, се налага те да преминат през няколко изследвания с йонизиращо лъчение", коментира Илия Дяков. 

 

Медицинската физика е професия, която често остава невидима в процеса на диагностициране и лечение на пациентите, но е от изключителна важност при оптимизацията на радиологичните процедури. От една страна за пациентите, с цел по-добро качество на получените образи и намален риск при облъчване, а от друга - защита на персонала, чрез правилното и безопасно използване на радиологичната апаратура. 

 

Публикацията може да намерите тук.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието


© 2024 BBA All rights reserved!