Само болници с нова апаратура ще обучават младите лекари

23.08.2019

Източник: в. 24 часа

 

Болниците, които искат да бъдат бази за обучение на специализанти и студенти по медицина, трябва задължително да разполагат със съвременна апаратура, обновявана през последните 5 години. Освен това лечебното заведение ще трябва да има и капацитет да прави нови обновления за следващите 5 г. Условието е част от наредба на Министерството на здравеопазването, регламентираща нови изисквания към обучаващите болници.

Иска се лечебните заведения да имат поне второ ниво на компетентност. То се определя в зависимост от апаратурата, броя на медицинските специалисти, квалификацията им и извършените операции годишно. Такова е нивото основно на областните болници, държавните и университетските са обикновено трето ниво. Това означава, че общинските болници няма как да бъдат бази за обучение. Има изискване и към обучаващите специалисти - те трябва да са с поне 5-годишен стаж. Продължителността на всяко едно обучение пък ще е минимум 2 г.

Дали едно лечебно заведение отговаря на тези и още изисквания, ще проверява на място експертна комисия, а нов орган - Консултативен съвет към министъра на здравеопазването, ще одобрява или отказва на болницата да бъде учебна база. Изрично е разписано обаче, че ако тя не отговаря дори на едно от изискванията, няма да получи разрешение. "По този начин се ограничава субективният фактор при оценяването, а освен това индикаторите са подбрани така, че да отразяват съществени за учебния процес изисквания", пише в мотивите на министър Кирил Ананиев.

 

 


© 2024 BBA All rights reserved!