Рекорден брой операции и хоспитализации в София

30.03.2018

Източник: в. Труд

В София за лечение в болниците през 2015 г. са постъпили 201 376 пациенти, което е с една четвърт - 25%, повече от броя им през 2008 г. Регистрира се и чувствително увеличаване на броя на операциите в града за периода 2008-2015 г. Това са само част от данните, които се взимат предвид от екипа експерти, наети от Столична община за изготвянето на дългосрочната стратегия за развитие "Визия за София".

През 2015 г. са били оперирани 176 308 души, което означава нарастване с около

35% спрямо оперираните през 2008 г. Тенденцията се забелязва още през 2012, но става особено ясно изразена в трите последователни години 2013, 2014 и 2015, когато оперираните не падат под 170 000 на година.

Изписаните през 2015 са 198 058, а починалите - 3264 души. Динамика с толкова рязко увеличение на хоспитализациите, сравнено с предходни години, е характерна единствено за София.

Предполага се, че това отразява нарастващите разлики във възможностите за извършване на квалифицирана оперативна помощ в многопрофилните болници в различните области. Отчита се и че много от лечебните заведения в София отдавна имат практически национално значение.

Данните показват, че столицата е в сравнително по-благоприятно положение по отношение на здравословния статус на гражданите.

Към столицата продължава движението на млади хора в активна възраст, което се отразява позитивно върху основните демографски показатели като раждаемост и смъртност.

Има обаче съществени различия в здравословния статус на хората от градските и селски части на Столична община и област София, които са обект на анализиране, отбелязват експертите на "Визия за София".


© 2024 BBA All rights reserved!