Пуснаха за обсъждане проектозакона за хората с увреждания

29.08.2018

Източник: в. Дума

Проектозаконът за хората с увреждания, подготовката на който предизвика спорове и протести, вече е публикуван за обществено обсъждане. Голяма част от промените в грижата за хората с увреждания, заложени в проекта, вече бяха публично оповестени след поетапното им обсъждане в работната група в социалното министерство.

Новият вид финансова подкрепа за хората с увреждания, обвързана вече с линията на бедността, ще влезе в сила от 1 януари догодина. Проектът предвижда индивидуалното подпомагане да стане с обединяване на досегашните плащания отделно за лекарства, транспорт и други услуги, като за база се приеме линията на бедността - 321 лв. за тази година. Друга новост е въвеждането на задължение за работодателите да наемат определен процент хора с увреждания и финансови санкции при неизпълнение. Оценката е, че новият подход ще струва на държавата със 133 млн. лв. повече, отколкото е предвидено в тазгодишния бюджет.

С проектозакона се предвижда създаването на специализиран орган, който да изготвя индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Органът ще започне да работи от началото на 2021 г. и ще координира работата на отделните институции. Ще бъде създаден и Съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората. В него ще влизат по двама представители, посочени от омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, четирима представители на представителните организации на и за хората с увреждания, и един -определен от Българската академия на науките.

За да се оценят индивидуално потребностите за независим живот, ще се промени механизмът за предоставяне на вида подкрепа. Целта е бюджетните средства да се харчат с по-голяма полза за нуждаещите се.

Целевите средства за помощни средства и медицински изделия (слухови апарати, колички, преоборудване на кола и пр.), които досега се отпускаха от Агенцията за социално подпомагане, от началото на 2020 г. преминават към Министерството на здравеопазването, което по-добре може да прецени качествата на предлаганите медицински изделия.

В рамките на законопроекта се въвежда “квота на работната сила", с която се цели да се увеличи заетостта на хората с увреждания. В проекта са останали оспорените от Българската стопанска камара текстове, според които работодател с 26 до 50 работници е длъжен да наеме един човек с увреждане, този с до 99 работници - двама, а този с над 100 - 2% от списъчния състав. Ако работодател не е изпълнил квотата си, ще плаща всеки месец на държавата по 30% от минималната работна заплата. Едновременно с това се предлага да отпадне от Кодекса на труда изискването уволнението на човек с увреждане да се съгласува предварително с инспекцията по труда. Причината е, че текстът затруднява наемането на такива хора от работодателите.

Общият брой на лицата с трайни увреждания в страната с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% към юли 2018 г. е 739 000, от които 27 131 деца. Хората с увреждания, които получават различни форми на месечна помощ и подкрепа, е 497 000 души.

 


© 2022 BBA All rights reserved!