ПУСКАТ ТАЙНИ КЛИЕНТИ ПРИ ДЖИПИТАТА Издавали свидетелство за управление на МПС без преглед

31.07.2019

Източник: в. Телеграф 

 

Тайни клиенти дебнат джипитата за нарушения. Това става ясно от съобщение публикувано на сайтовете на някои от регионалните здравни инспекции в страната.

Оказва се, че още преди две седмици здравното министерство е изпратило писмо до РЗИ относно извършено наблюдение в някои практики. Целта била да се проследи предоставянето на услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство. По закон това трябва да се случи след обстоен медицински преглед.

Изисквания

В Наредба № 3 от 2011 г. са описани изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи. Според документа шофьорите трябва да се проверяват за общо 77 диагнози, които включват очни и УНГ заболявания, психични проблеми, хирургически и възпалителни заболявания. При наличие на някое от изброените състояния, разрешението се издава според категорията за управление, както и според индивидуалната преценка на лекаря. Подробно са разписани вида на прегледите и изследванията, с които се установяват посочените заболявания. Оказва се обаче, че на някои места прегледи не се правят, а директно се издава документ.

Подобен случай е описан в писмото от здравното министерство. "Издаването на медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар за свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория "В" е осъществено в рамките на 10 минути. Свидетелството е издадено и заверено от медицинска сестра в отсъствието на лекуващ лекар, без провеждане на необходимите медицински прегледи". За услугата е платена такса в размер на 30 лева.

"Непровеждането на прегледи създава предпоставки лица със заболявания, които не позволяват управление на МПС, да получат свидетелство и по този начин да застрашат другите участници в движението", гласят изводите от проведените тайни проверки. В препоръките пък е посочено, че е необходимо да се осигури стриктно спазване на процедурата по издаване на въпросното медицинско свидетелство. Припомнени са и предвидените в Закона за здравето санкции. При първо нарушение от 100 до 600 лв. глоба, а при повторно - от 500 до 3000 лв.


© 2023 BBA All rights reserved!